x

Fra vandtårn til affaldstårn

Pressemeddelelse

27. september 2010

Bofa (Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse) har gennem de seneste 10 måneder renoveret det gamle vandtårn på Torneværksvej i Rønne, så det nu er klar til at blive indviet som informations- og undervisningscenter. Renoveringen har kostet i alt 3,8 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. finansieres af Realdania.

Vandtårnet vil fremover hedde ”Affaldstårnet”, og skal via sine faciliteter give skoleklasser, børnehaver, borgergrupper og andre interesserede viden om miljø og ressourcer og klæde dem på til at sortere det bornholmske affald rigtigt. Det vil blandt andet ske ved at fremstille genbrugspapir, skille elektronik ad, sorteringslege, miljørollespil og andre aktiviteter, som kan målrettes de enkelte skoleklassers niveau. Desuden vil Affaldstårnet kunne bruges som udgangspunkt for almindelige rundvisninger samt ved afholdelse af møder og seminarer i Bofas regi. 

”Formålet med Affaldstårnet er ikke mindst at formidle både hvorfor og hvordan affald skal sorteres korrekt. Det er nemlig til gavn for ikke bare miljøet men også økonomien, når så meget af affaldet som muligt bliver genanvendt”, udtaler Bofas direktør, Ole Morten Petersen.

Det oprindelige vandtårn fungerede indtil 1970’erne, hvor man erstattede det naturlige vandtryk fra dets høje beliggenhed med pumperne i Gøngeherred Vandværk. Tårnet, som er kategoriseret som værende ”bevaringsværdigt”, har således stået ubenyttet i mere end 30 år, og er i lokalplanen bestemt til kun at måtte anvendes til affaldsrelaterede formål, hvilket skyldes, at tårnet er beliggende på Bofas areal.

”Fra Realdanias side har vi fokuseret på, at kunne medvirke til at redde en interessant bygning fra 1936, ved at genoplive den med en ny anvendelse, som kommer en bred offentlighed til gode. Og projektet er jo bæredygtigt i mere end en forstand, idet de nye aktiviteter også har et bredt samfundsmæssigt gavnligt sigte – nemlig oplysning om miljørigtig adfærd på baggrund af viden om ressourcer og affaldssortering”, udtaler Christian Andersen fra Realdania.

Affaldstårnet indvies for særligt inviterede tirsdag den 28. september, og de første skoleklasser vil benytte tårnets faciliteter allerede fra samme uge. Bofa vil på et senere tidspunkt invitere alle interesserede bornholmere på en besigtigelse af tårnet. Datoen for dette arrangement vil blive meldt ud i dagspressen.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Bofa.