x

Bofællesskaber skaber højere livskvalitet 

I takt med at antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om hverdagslivet. Samtidig viser undersøgelser, at beboere i bofællesskaber har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer og i vid udstrækning er bedre til at klare sig selv. 

To bofællesskaber i ét

Masnedhus kommer til at bestå af to selvstændige bofællesskaber, som samtidig er sammenhængende og samvirkende. Beboerne deler værdigrundlag og er fælles om flere faciliteter, uden at det er en forudsætning at beboerne i de to bofællesskaber lever ens.

Ideen er, at man ved at bo lidt tættere sammen og på lidt færre kvadratmeter til gengæld får meget mere plads i form af fælles faciliteter, som man deler. Ved at tage nogle funktioner ud af boligen, kan man ikke blot spare plads, man sparer også ressourcer og styrker fællesskabet.

Borgerinddragelse

Masnedhus udvikles med en høj grad af borgerindragelse, samt erfaringer fra eksisterende bofællesskaber. Blandt andet blev der i november 2019 afholdt et borgermøde, hvor man drøftede, hvordan vi kan leve på nye måder med mere fællesskab. Senere i januar 2020 blev der afholdt to fokusgruppemøder med bofællesskabets to målgrupper repræsenteret.

Disse aktiviteter har blandt andet været med til at danne grundlag for udarbejdelsen af et værdiprogram for bofællesskabet Masnedhus.

Fællesfacililiteter

Bofællesskabet kommer til at bestå af 20 seniorboliger og 20 familieboliger, dog med en fleksibel mulighed for at justere fordelingen af boliger. De to bofællesskaber kommer til at råde over en række fællesområder, men hver enhed kommer også til at have tilknyttet selvstændige faciliteter.

Eksempelvis etableres et seniormødested med fælles køkkenalrum og spiseplads i tilknytning til et orangeri og en tagterrasse med udsigt til blå og grøn natur. Ideen er at alle beboere – både seniorer og familier – kan mødes i forskellige grupper for at samskabe aktiviteter. Tæt på familieboligerne placeres et familiemødested med køkkenalrum og opholdsrum dedikeret til børns leg og samvær med direkte adgang til naturen. Her kan familierne spise sammen i en travl hverdag, børnene kan lege sammen, og alle beboere - både familier og seniorer – kan være sammen om fritidsinteresser. 

Derudover er det planen at tænke i sameksistens med naboer uden for matriklen. Som del af den videre udviklingsproces skal det undersøges, hvordan der kan etableres kvartersmødesteder, som bringer liv og energi til byrummet - for eksempel ved hjælp af et badehus, et shelter eller måske en bydelslade i det tidligere dykkerklubhus. 

Projektet i Vordingborg skal inspirere til nye former for bofællesskaber i den almene boligsektor og være med til at øge livskvaliteten hos både seniorer og familier og bekæmpe ensomhed.