x

Ensomhed blandt seniorer er et stigende problem. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Men når seniorer bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og man føler sig mindre ensom. Derfor er vi nu gået sammen med Himmerland Boligforening i et nyt partnerskab for at udvikle modeller for seniorbofællesskaber, som også er til at betale for ældre med mindre økonomisk råderum.  

I dag er der mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber i Danmark, og ca. 65% drives af den almene sektor. De skal ifølge BL - Danmarks Almene Boliger frem mod 2020 helt generelt renoveres, herunder med fokus på energiforbedringer og på at skabe øget tilgængelighed for ældre. Dermed opstår et stort potentiale for at udvikle og forbedre de eksisterende seniorbofællesskaber i samarbejde. 

Stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber

Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.

Vi har gennemført en række analyser, der havde til formål at styrke vidensgrundlaget om ældres livskvalitet og boligforhold. Analyserne viser, at ældre der bor i bofællesskaber, udvikler positive naborelationer, oplever mindre ufrivillig ensomhed og har færre tegn på social eksklusion. En efterspørgselsanalyse viser desuden, at flere ældre i disse år søger mod seniorbofællesskaber, og at der er behov for at øge udbuddet og typerne af boliger, særligt for de ældre i lavindkomstgruppen.