God livskvalitet og en indholdsrig hverdag er tanken bag nyt seniorboligfællesskab i Horsens, som PFA Pension og Realdania udvikler i fællesskab.

I takt med at antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om hverdagslivet. Samtidig viser under-søgelser, at beboere i bofællesskaber har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer og i vid udstrækning er bedre til at klare sig selv.

Derfor er vi gået sammen med PFA om at udvikle et bofællesskab i Horsens målrettet seniorer. Seniorbofællesskabet kommer til at indeholde 20-30 boliger, der med udgangspunkt i et stærkt fællesskab skal skabe rammerne for bedre livskvalitet og en indholdsrig hverdag for ejendommens beboere.

20-30 nye boliger centralt i Horsens

Seniorbofællesskabet indeholder 20-30 boliger på adressen Blumersgade 1 i det centrale Horsens. Bruttoareal til boliger på i alt ca. 2.400 m2. PFA Ejendomme er bygherre, mens konceptet bag seniorboligfælleskabet udvikles i samarbejde mellem PFA Pension og Realdania.

Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved at beboerne har en højere livskvalitet, stærkere naborelationer og færre tegn på social eksklusion end andre boformer. Dertil kommer, at der er færre kommunale udgifter til beboere i bofællesskaber, bl.a. fordi de hjælper hinanden med en række dagligdags gøremål.

Projektfakta

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Blumersgade 4, 8700 Horsens

Relaterede projekter Se alle projekter

Seniorbofællesskab i Aalborg

Seniorbofællesskab i Valby

Bofællesskab for 50+ i Køge

{{ title }}

{{ description }}