x

Bofællesskaber skaber højere livskvalitet 

I takt med at antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om hverdagslivet. Samtidig viser undersøgelser, at beboere i bofællesskaber har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer og i vid udstrækning er bedre til at klare sig selv. Derfor er vi gået sammen med PFA om at udvikle et bofællesskab i Horsens målrettet seniorer. 

20-30 nye boliger centralt i Horsens

Seniorbofællesskabet indeholder 20-30 boliger på adressen Blumersgade 1 i det centrale Horsens, der med udgangspunkt i et stærkt fællesskab skal skabe rammerne for bedre livskvalitet og en indholdsrig hverdag for ejendommenes beboere. PFA Ejendomme er bygherre, mens konceptet bag seniorboligfælleskabet udvikles i samarbejde mellem os og PFA Pension. Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved at beboerne har en højere livskvalitet, stærkere naborelationer og færre tegn på social eksklusion end andre boformer. Dertil kommer, at der er færre kommunale udgifter til beboere i bofællesskaber, bl.a. fordi de hjælper hinanden med en række dagligdags gøremål.

Interesseret i at bo i bofællesskab?

Er du interesseret i at flytte i bofællesskabet i Horsens? Så skal du skrive til Alice Andersen i PFA, hvor du kan blive skrevet op på en interesseliste: aba@pfa.dk