x

Bekæmper ensomhed 

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Derfor er PKA, FB Gruppen og Realdania gået sammen i et partnerskab, der vil forebygge og bekæmpe ensomheden blandt ældre ved at udvikle nye modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til.

Læs mere om vores indsats:

Rum og fællesskaber for ældre

 

Eksempelbyggeri skal skabe inspiration

Samarbejdet mellem PKA, FB Gruppen og Realdania har mundet ud i et eksempelbyggeri, der kan inspirere bolig- og ejendomsbranchen til at bygge flere seniorbofællesskaber over hele landet. Byggeriet er opført på det gamle Grønttorv i Valby, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny bydel.

Byggeriet har fået navnet Kameliahus, og er et seniorboligfællesskab med tilhørende fællesarealer. Projektet har særligt fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser.

Kameliahus har 49 seniorboliger fordelt på single- og parboliger med åbne planløsninger. Alle beboerne har fri adgang til ejendommens mange fællesområder og faciliteter.

Bygningens fællesrum er husets samlingspunkt. I tilknytning til byggeriet er der også have og væksthus.

Seniorbofællesskabet er en del af den mangfoldige bydel, hvor der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger samt studieboliger. Bofællesskabet er tegnet af arkitekterne Mangor og Nagel.

Præsentationsfolder for Kameliahus (pdf)