x

Bekæmper ensomhed 

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Derfor er PKA, FB Gruppen og Realdania nu gået sammen i et partnerskab, der vil forebygge og bekæmpe ensomheden blandt ældre ved at udvikle nye modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til. Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.  Samarbejdet med PKA og FB Gruppen er en del af Realdanias indsats ’Rum og fællesskaber for ældre', som blandt andet skal udvikle nye seniorbofællesskaber gennem partnerskaber med private aktører og den almene boligsektor. 

Eksempelbyggeri skal skabe inspiration

Det er ambitionen, at det konkrete udviklingssamarbejde mellem PKA, FB Gruppen og Realdania skal munde ud i et eksempelbyggeri, der kan inspirere bolig- og ejendomsbranchen til at bygge flere seniorbofællesskaber over hele landet. Byggeriet opføres på det gamle Grønttorv i Valby, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny bydel. Her skal der bygges seniorboligfællesskaber med tilhørende fællesarealer. Projektet har særligt fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser.
Seniorbofællesskaberne skal være del af den mangfoldige bydel, hvor der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger samt studieboliger. Bofællesskaberne tegnes af arkitekterne Mangor og Nagel, og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Realdania, PKA, FB Gruppen, relevante eksperter samt beboerrepræsentanter.

Følg med i projektet og tilmeld dig information på projektets hjemmeside 

Præsentationsfolder for Kamelia Hus

 

Kan man blive skrevet op til en seniorbolig?

Seniorboligerne forventes at stå klar i løbet af halvandet år. Medlemmer af PKA har fortrinsret til boligerne, og det er medlemmer over 60 år, som kan søge boligerne. Boligerne tildeles efter gældende regler herunder anciennitet i pensionskassen. Når boligerne står klar, kan man skrive sig op til dem på findbolig.nu

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}