x

Bekæmper ensomhed 

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Derfor er PKA, FB Gruppen og Realdania gået sammen i et partnerskab, der vil forebygge og bekæmpe ensomheden blandt ældre ved at udvikle nye modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til. Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.  Samarbejdet med PKA og FB Gruppen er en del af Realdanias indsats ’Rum og fællesskaber for ældre', som blandt andet skal udvikle nye seniorbofællesskaber gennem partnerskaber med private aktører og den almene boligsektor. 

 

Eksempelbyggeri skal skabe inspiration

Samarbejdet mellem PKA, FB Gruppen og Realdania har mundet ud i et eksempelbyggeri, der kan inspirere bolig- og ejendomsbranchen til at bygge flere seniorbofællesskaber over hele landet. Byggeriet er opført på det gamle Grønttorv i Valby, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny bydel.

Byggeriet har fået navnet Kamelia Hus, og er et seniorboligfællesskab med tilhørende fællesarealer. Projektet har særligt fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser.
Seniorbofællesskabet skal være del af den mangfoldige bydel, hvor der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger samt studieboliger. Bofællesskabet er tegnet af arkitekterne Mangor og Nagel.

Følg med i projektet og tilmeld dig information på projektets hjemmeside 

Præsentationsfolder for Kamelia Hus

 

Kan man blive skrevet op til en seniorbolig?

Seniorboligerne forventes at stå klar i løbet af halvandet år. Medlemmer af PKA har fortrinsret til boligerne, og det er medlemmer over 60 år, som kan søge boligerne. Boligerne tildeles efter gældende regler herunder anciennitet i pensionskassen. Når boligerne står klar, kan man skrive sig op til dem på findbolig.nu

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}