x

Bofællesskaber skaber højere livskvalitet 

I takt med at antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om hverdagslivet. Samtidig viser undersøgelser, at beboere i bofællesskaber har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer og i vid udstrækning er bedre til at klare sig selv.
 

Tre bofællesskaber i ét

Een for alle er et bofællesskab for studerende, et seniorbofællesskab og familieboliger samlet i én bebyggelse og ét åbent boligfælleskab, hvor man deler sig til en rigere hverdag med flere muligheder. Een for alle er en ny måde at bo med frihed og fællesskab. Her er plads til at være sig selv og alle muligheder for at være sammen med andre. Een for alle bygger på værdierne frihed, ansvar og respekt. Frihed til at være den man er. Ansvar for hinanden og for planeten. Respekt for at alle mennesker har noget at byde ind uanset alder og forudsætninger i livet.

9 definerede designprincipper

Bofællesskabet er baseret på principperne i Universelt Design, hvor man går ud over tilgængelighedskravene i bygningsreglementet og sikrer, at alle uanset fysiske forudsætninger kan bo og leve i byggeriet.

Lejlighederne er fleksible og kompakte bylejligheder, hvor man deler sig til masser af muligheder for bevægelse, fordybelse og gode hverdagsoplevelser. Beboerne er selv med til at designe deres sted og fællesskab.

Udover dette er visionen er at udarbejde boligfællesskabet med udgangspunkt i 9 definerede designprincipper:
  • Alt er for alle
  • En ny balance mellem privat og fælles
  • Tre nære fællesskaber i et åbent fællesskab
  • Alle skyder kvadratmeter i fællesskabet
  • Uformelle mødesteder skaber hverdagsfællesskab
  • Åbenhed og synlighed styrker fælleskabsfølelsen
  • Det er godt at være i centrum. Og ligeså godt at være på kanten.
  • Fællesarealer skal være fleksible og forbundne
  • Skab kortest mulige afstande
  • Tre overlappende fællesskaber der råder over fællesarealer, men også har tilknyttet selvstændige faciliteter.

Partnerskab

Vi har har i et partnerskab med Lejerbo, Bevica Fonden, Elsass Fonden støttet projektet. Lejerbo finansierer familieboliger og seniorbofællesskab og forestår opførelse, udlejning og drift af den samlede bebyggelse. Bevica Fonden og Elsass Fonden finansierer opførelsen af studieboligerne. Vi indgår i partnerskabet med fokus på at kvalificere projektudviklingen.