x

Sundbo er et nytænkende seniorbofællesskab med 23 boliger, der efter planen skal bygges på Amager (København S) i en del af det eksisterende boligområde Sundparken ved Lergravsparken. 

Sundbo bygges af fsb, og er udviklet i et samarbejde mellem fsb og Realdania på initiativ fra Seniorbofællesskabsforeningen Sundbo, der er en forening af 25 kommende beboere, der i nogle år har arbejdet på at få oprettet et seniorbofællesskab med lejeboliger i Hovedstadsområdet.

Fremtidens urbane seniorkollegie

Byggeriet er ikke endelig vedtaget endnu, men allerede nu er der udarbejdet et værdiprogram for byggeriet i samarbejde mellem fsb, Realdania og seniorbofællesskabsforeningen Sundbo. Værdiprogrammet har fået overskriften Fremtidens urbane seniorkollegie, da vi ønsker at skabe et nyt koncept for boligerne, med inspiration fra byens moderne kollegier. 

Som udløber af værdiprogrammet er der udarbejdet en mere generel værktøjskasse, der kan bruges som inspiration for andre, der planlægger byggeri af seniorbofællesskaber, det kan være f.eks. kommuner, boligselskaber, pensionskasser og fonde, men også andre brugergrupper der er gået sammen med en bygherre for at udvikle et seniorbofællesskab.

Sundbo forventes klar til indvielse i 2021, hvis det godkendes af Københavns Kommune.