x

Byparken ligger ubrugt hen  

Skanderborg har et af landets mest velfungerende kulturhuse. Efter 20 års stigende succes viser kulturhusets tælleapparat 350.000 besøgende årligt og 200 arrangementer med offentlig adgang. Beliggenheden lige ud til Skanderborg Sø midt i byen er en del af oplevelsen, men det smitter ikke af på det ydre aktivitetsniveau. Tværtimod bruges byparken kun sporadisk til aktiviteter og ligger for det meste ubrugt hen. Dette byrum har et uudnyttet potentiale, som nu kommer i spil.

Mere liv og aktivitet for alle 

Målet med projektet er at binde Kulturhuset sammen med Byparken og Skanderborg Sø i en markant kulturakse. Det skal gøres med et flerfunktionelt Søtorv, som skal generere mere liv og aktivitet i Skanderborg midtby. Lige nu er der stor terrænforskel mellem gadeniveau og søniveau, hvorfor ønsket om fuld tilgængelighed for alle er en væsentlig del af udfordringen. Hensigten er at koble bevægelse i naturen og kulturlivet sammen på en ny måde. 

Idræt, kultur og hygge 

Søbadet får tre svømmebassiner med forskellig dybde og giver adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Fra en opholdstribune bliver der udspring fra tre og fem meter vipper. Der kommer sauna og faciliteter for vinterbadere samt et mødelokale tæt på søen. Badet vil også understøtte idrætsgrene som fx Stand Up Padling, kajakpolo og triatlon. Med placeringen for foden af Kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Derfor kobles det kommende søbad sammen med ’Kulturløberen’, som udstyres med en række unikke roterende møbler, der inviterer til leg, bevægelse og ophold. Møblerne kommer også til at kunne bruges til udstillinger og events.