x

Sommerhusgrunde - konkurrence

Realdania og Akademisk Arkitektforening udskriver i fællesskab arkitektkonkurrencer om de nye sommerhusudstykninger.

Regeringens beslutning om udstykning af 8.000 nye sommerhusgrunde, primært i yderområderne, lægger op til en kvalificering af planlægningen, for at sikre at der skabes unikke sommerhusområder, der er i harmoni med de landskabelige og bygningskulturelle værdier, der karakteriserer store dele af de kystnære områder i Danmark.

Det ønskes derfor, gennem afholdelse af en række arkitektkonkurrencer, at sikre, at områderne planlægges, så de øger kommunernes erhvervs- og turistmæssige potentiale og kan fungere som inspiration for alle de kommuner, der planlægger og markedsfører nye sommerhusområder.

Sammen med udsendelse af landsplandirektivet udsender miljøministeren en opfordring til kommunerne om at tage imod tilbuddet om professionel assistance i form af arkitektkonkurrencerne, der udarbejdes i samarbejde mellem Realdania og Akademisk Arkitektforening.

Efter konkurrencernes afslutning udgives der en publikation til inspiration for de øvrige kommuner om helt specielle og arkitektonisk fine eksempler på, hvordan udstykningen kan gribes an.

Projektfakta

Kontakt

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}