x

Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania udskriver i partnerskab konkurrencer om de nye sommerhusudstykninger

Pressemeddelelse

17. marts 2005

De landskabelige herlighedsværdier bør bevares, når der udlægges nye sommerhusområder. Dette fremgik af et pressemøde, som miljøminister Connie Hedegaard (K) afholdt i dag i forbindelse med offentliggørelse af, hvilke kommuner, der har fået andel i den sommerhuspulje, som regeringen har udbudt i håb om at skabe fornyet økonomisk vækst i betrængte udkantsområder.

Konkurrencer og idékatalog 
Arkitektforeningen og Fonden Realdania vil tilbyde kommunerne hjælp til udformning af de  sommerhusudstykninger, der de kommende år skal placeres i det danske sommerland.

 

Direktør i Akademisk Arkitektforening, Bente Beedholm udtaler: 
”Det er afgørende, at der skabes unikke sommerhusområder, som er i harmoni med en egns landskabelige og bygningskulturelle særpræg. Kun derved kan man sikre, at eksisterende herlighedsværdier bevares. De nye sommerhusbebyggelser skulle gerne tilføre nye værdier og derved øge kommunernes erhvervs- og turistmæssige potentiale.  
Vi tilbyder derfor en række kommuner, der skal udstykke i smukke rekreative områder, at være behjælpelig med udskrivning af konkurrencer, som kan belyse, hvordan de kommende sommerhusbebyggelser kan udformes.”

 

Direktør i Fonden Realdania Hans Peter Svendler udtaler: 
” Vi finder det yderst vigtigt gennem disse konkurrencer at få kvalificerede bud på, hvordan sommerhusbebyggelser kan indpasses i følsomme landskaber, så de landskabelige værdier bevares bedst muligt.”

 

Når konkurrencerne er afsluttet skal der udarbejdes et idékatalog, som kan være til inspiration også for de øvrige kommuner, der skal i gang med at udbygge deres sommerhusområder.

 

Nye spændende sommerhusområder 

Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania har indgået partnerskab, så konkurrencerne kan udskrives uden større udgifter for de involverede kommuner.

 

Projektet gennemføres i øvrigt i tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og er en opfølgning på Akademisk Arkitektforenings høringssvar i 2004, hvor man advarede imod tilfældigt udformede ”sommerhustæpper” i de sårbare kystnære områder.

Yderligere information 

Direktør Bente Beedholm, telefon 3283 6900, E-mail: bb@aa-dk.dk 
Direktør Hans Peter Svendler, telefon 7011 6666, E-mail: realdania@realdania.dk

{{ title }}

{{ description }}