Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania udskriver i partnerskab konkurrencer om de nye sommerhusudstykninger

17. marts 2005

De landskabelige herlighedsværdier bør bevares, når der udlægges nye sommerhusområder. Dette fremgik af et pressemøde, som miljøminister Connie Hedegaard (K) afholdt i dag i forbindelse med offentliggørelse af, hvilke kommuner, der har fået andel i den sommerhuspulje, som regeringen har udbudt i håb om at skabe fornyet økonomisk vækst i betrængte udkantsområder.

Konkurrencer og idékatalog 
Arkitektforeningen og Fonden Realdania vil tilbyde kommunerne hjælp til udformning af de  sommerhusudstykninger, der de kommende år skal placeres i det danske sommerland.

 

Direktør i Akademisk Arkitektforening, Bente Beedholm udtaler: 
”Det er afgørende, at der skabes unikke sommerhusområder, som er i harmoni med en egns landskabelige og bygningskulturelle særpræg. Kun derved kan man sikre, at eksisterende herlighedsværdier bevares. De nye sommerhusbebyggelser skulle gerne tilføre nye værdier og derved øge kommunernes erhvervs- og turistmæssige potentiale.  
Vi tilbyder derfor en række kommuner, der skal udstykke i smukke rekreative områder, at være behjælpelig med udskrivning af konkurrencer, som kan belyse, hvordan de kommende sommerhusbebyggelser kan udformes.”

 

Direktør i Fonden Realdania Hans Peter Svendler udtaler: 
” Vi finder det yderst vigtigt gennem disse konkurrencer at få kvalificerede bud på, hvordan sommerhusbebyggelser kan indpasses i følsomme landskaber, så de landskabelige værdier bevares bedst muligt.”

 

Når konkurrencerne er afsluttet skal der udarbejdes et idékatalog, som kan være til inspiration også for de øvrige kommuner, der skal i gang med at udbygge deres sommerhusområder.

 

Nye spændende sommerhusområder 

Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania har indgået partnerskab, så konkurrencerne kan udskrives uden større udgifter for de involverede kommuner.

 

Projektet gennemføres i øvrigt i tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og er en opfølgning på Akademisk Arkitektforenings høringssvar i 2004, hvor man advarede imod tilfældigt udformede ”sommerhustæpper” i de sårbare kystnære områder.

Yderligere information 

Direktør Bente Beedholm, telefon 3283 6900, E-mail: bb@aa-dk.dk 
Direktør Hans Peter Svendler, telefon 7011 6666, E-mail: realdania@realdania.dk

{{ title }}

{{ description }}