x

Styrk yderområdernes potentialer - Realdania søger projektidéer i yderområderne

Pressemeddelelse

2. maj 2013

De danske yderområder står midt i en historisk forandringsproces. Flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, hvor arbejdspladser og uddannelse koncentreres, og det sætter yderområderne under økonomisk pres. Det kalder på nye måder at udvikle yderområderne på, som tager udgangspunkt i de kvaliteter og potentialer, der er det enkelte sted.

test

Med kampagnen Stedet Tæller støtter Realdania udvikling og realisering af projekter, som aktiverer yderområdernes unikke potentialer. I dag lancerer kampagnen en ny ansøgningsrunde, og frem til 21. oktober er det muligt at byde ind med idéer til nye projekter, der skaber lokal udvikling og øget livskvalitet.

Sats på stedets potentiale

Unikke naturoplevelser og landskaber, fred og ro. Tætte lokale fællesskaber og engagement, hvor man tager initiativ, involverer sig og får ting til at gro. Og velbevarede historiske bymiljøer og bygninger.  Det er nogle af de kvaliteter, som danskerne forbinder med yderområderne ifølge Agenda Y, Stedet Tællers undersøgelse af danskernes holdning til yderområderne. Undersøgelsen peger på unikke kvaliteter, der kan udvikles og bruges som grundlag for en positiv bæredygtig udvikling i yderområderne. En udvikling, der skaber øget livskvalitet og gavner både beboere og turister.

Og netop udvikling med udgangspunkt i yderområdernes potentialer er formålet med Stedet Tæller. Frem til udgangen af 2016 har Realdania afsat i alt 115 mio. kr. til Stedet Tæller, som støtter konkrete, fysiske projekter og formidler viden og inspiration til yderområdernes aktører.

”Vores mål med Stedet Tæller er at styrke planlægning, bosætning og turisme med udgangspunkt i de enkelte steders særlige karaktertræk. Når civilsamfundet og kommunerne arbejder sammen tror vi på, at der kan skabes positiv udvikling, som kan understøtte den forandringsproces, som yderområderne står midt i,” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

Ny ansøgningsrunde støtter projekter i yderområderne

De første 21 projekter er allerede i gang, og i dag lancerer kampagnen en ny ansøgningsrunde.  Frem til 21. oktober 2013 er det muligt at byde ind med en konkret projektidé.

”Der er stor interesse for at finde nye veje til at udvikle de danske yderområder. Da vi i 2011 inviterede kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre lokale aktører til at byde ind med idéer til konkrete, fysiske projekter gennem Stedet Tæller, fik vi over 120 forslag og ideer. Derfor er forventningerne til denne ansøgningsrunde også sat højt, og vi glæder os til igen at modtage visionære og velunderbyggede idéer til, hvordan man kan skabe udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer,” siger Karen Skou.

Én ansøgningsrunde, to faser

Ansøgningsrunden består af to faser. I første fase byder kommuner, ildsjæle, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne ind med deres projektidé. Herefter vælger Realdania – med støtte fra et fagligt rådgiverpanel - op til 25 projektidéer til videreudvikling. De udvalgte projekter bliver del af et fælles udviklingsforløb og modtager hver op til 125.000 kr. inkl. moms. Beløbet er øremærket til eksterne rådgivere til udvikling af projektforslag på konceptniveau.

I anden fase udvælger Realdania op til 13 projekter, som samlet støttes med op til 37 mio. kr. til realisering.

Fakta

Om kampagnen Stedet Tæller
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Med Stedet Tæller har Realdania afsat 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter og til formidling af viden og inspiration til yderområdernes aktører.

Fokusområderne er:
/ Mulighedernes Danmark – sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne kan søge om støtte til konkrete, fysiske projekter inden for dette fokusområde.

/ Kvalitet i kysternes turistbyer – sætter fokus på høj kvalitet i kysternes byggede miljø, og på hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne kan søge om støtte til konkrete, fysiske projekter inden for dette fokusområde.

/ Steder i landskabet – skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem en særskilt proces har Realdania udvalgt 10 steder og projekter, som nu er ved at blive realiseret.

De første 21 projekter, som støttes af Stedet Tæller, er allerede i gang – 6 projekter inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark, 5 projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer og 10 projekter inden for fokusområdet Steder i landskabet.

Det er i denne ansøgningsrunde muligt at indsende projektidéer inden for kampagnens to fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer.

Se mere på stedet-tæller.dk

Om Agenda Y
Publikationen Agenda Y blev lanceret i efteråret som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller. Agenda Y peger på nogle af de unikke kvaliteter, der findes i yderområderne og fremhæver samtidigt en række ressourcer, der kan udvikles og bruges som grundlag for at skabe bedre livskvalitet for beboere og turister.

Undersøgelsen kan bestilles på info@stedet-taeller.dk eller downloades på stedet-tæller.dk

Stedet Tæller er udviklet af Realdania, og den daglige sekretariatsdrift varetages af Dansk Bygningsarv.