x

Tusindvis af stråtage er forsvundet de seneste årtier, og der er stor risiko for, at antallet af det særegne højkvalitetstag med sine æstetiske og formgivningsmæssige styrker fortsat reduceres. Et af projektets formål er at vende denne negative udvikling.

Ud over at have til formål at dokumentere stråtaget som en væsentlige del af den danske kulturarv skal projektet skabe størst mulig udbredelse af viden om stråtage og dets mange fordele i forhold til alternative tagtyper. Til det formål bliver der udarbejdet en bog, et tv-program på DR, en video/DVD samt en informationsavis.

Projektet udføres i samarbejde med Raadvad Centeret til bevarelse af Håndværk, som sideløbende er i gang med at kortlægge faget bl.a. med henblik på at udvikle undervisningsmateriale til en helt ny tækkemandsuddannelse.

Med udsendelsen af en informationsavis direkte til 50.000 ejere af tækkede huse vil der blive gjort op med en række myter om stråtaget, som forhåbentlig kan få ejere af stråtækte huse til at bevare det tag, huset oprindeligt er bygget med. Samtidig skal bygherrer og arkitekter inspireres til at retablere stråtage i stedet for at udskifte med andre typer tagdækninger.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}