x

Baggrunden for projektet er Københavns Kommunes ”Handlingsplan for Københavns Byrum”, der blev vedtaget i efteråret 2005.

I modsætning til de primære strøggader i de fleste bymidter udgør de lokale strøggader en særlig udfordring som byrumstype. En lang række interesser og funktioner af meget forskellig karakter skal forenes på begrænset plads. Der skal arbejdes med strøggader, der forbedrer byrumskvaliteterne med vægt på fodgængere, æstetik, ophold, udfoldelsesmuligheder samt rumlige og arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal de nødvendige funktioner – herunder handelslivet og trafikken respekteres og integreres.

Projektet er inddelt i tre faser, og denne første fase af projektet skal resultere i en helheldsplan for omdannelsen af Amagerbrogade. Der tages udgangspunkt i principperne for ”enkelt og billigt”, som de er skitseret i handlingsplanen. Der skal udvikles nye metoder til kortlægning og analyse af interesser, barrierer, udfordringer og ikke mindst løsninger for denne type byrum og en mere systematisk opsamling af de hidtidige erfaringer.

Realdania har valgt at støtte projektet, fordi det vil skabe ny viden i forhold til at udvikle nye og supplerende metoder til kortlægning og analyse af interesser, barrierer og udfordringer på strøggaderne.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}