x

PlaNet København, der blev etableret i 2001, er den danske lokalgruppe i et internationalt netværk for studerende. Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum for udveksling af idéer og erfaringer mellem studerende med interesse for byer, bypolitik og byplanlægning.

Konferencen

Konferencens 70 deltagere var studerende fra hele Europa og enkelte fra USA, der alle har byen som interesse i deres studier. De studerende kommer fra vidt forskellige studieretninger som byplanlægning, geografi, sociologi, antropologi, arkitektur, litteraturvidenskab m.m.

Størstedelen af den vestlige verdens nuværende og fremtidige befolkning bor eller kommer til at bo i forstæder. Dette medfører en række problemer ikke blot for forstædernes beboere men for hele samfundet. Det er problemer af såvel transportmæssig, miljømæssig, pladsmæssig som social karakter.

Målet med den tværfaglige konference var at angribe forstaden ud fra forskellige faglige vinkler og dermed få en bedre forståelse af problemstillingernes helhed og en fornemmelse for, hvordan andre faglige retninger tænker byen.

Konferencen vekslede mellem ekskursioner, workshops og egentlige forelæsninger med anerkendte bidragydere til debatten om forstaden for eksempel Robert Fishman - USA, Charles Hoch - USA og Gunnar Olsson - Sverige.

På baggrund af konferencen er der udgivet en opsamlende rapport, som blev præsenteret på et seminar om parcelhuse. Eksemplarer er også blevet sendt til konferencens deltagere og til øvrige interesserede.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}