x

Temagruppen er sammensat af kapaciteter fra den danske byggebranche, der uafhængigt af særinteresser bidrager med deres egne erfaringer med partnering i byggeriet.

Gruppen skal ajourføre og formidle de seneste partneringtiltag i den danske byggebranche, så byggeriets parter vil være i stand til at deltage i den videre udvikling af nye samarbejdsformer fra et optimalt udgangspunkt.

Gruppen skal blandt andet gennemføre en nøjere analyse af erfaringer og problemstillinger fra partneringsager. Det kan for eksempel dreje sig om udbud af partneringprojekter, konfliktløsningsmodeller, incitaments- og samarbejdsaftaler o.s.v.

Projektets resultater vil blive samlet i en internetbaseret database med fri adgang for offentligheden, og man forventer endvidere at udgive en partneringguide/manual med vurdering og opdatering af de indsamlede erfaringer.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}