x

Danmarks første forskningsbaserede terapihave skal hjælpe stressramte til en normal hverdag

Pressemeddelelse

7. september 2010

Danmarks foreløbig eneste forskningsbaserede terapihave bliver nu en realitet. I Arboretet i Hørsholm anlægger Skov & Landskab ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Terapihaven Nacadia med økonomisk støtte fra Realdania, Det Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond.

test

Arboretet, der ligger i Hørsholm, er Skandinaviens største samling af træer og buske for forskning og uddannelse. Og det er i denne unikke plantesamling som Terapihaven Nacadia nu skal anlægges. Udformningen af terapihaven bliver baseret på den nyeste forskning indenfor Health Design, som bl.a. er beskrevet i Konceptmodellen for Terapihaven Nacadia.

Udover at blive et nationalt og internationalt forsknings-, uddannelses- og demonstrations-laboratorium, kommer Nacadia også til at fungere som behandlingssted for personer med stressrelaterede lidelser. Terapihaven skal således fungere som et behandlingssted i samarbejde med den nærliggende stressklinik Kalmia og som fuldskala laboratorium til forskning indenfor relationer mellem natur, mennesker, design og sundhed med særligt afsæt i personer med stress.

I forhold til de stressramte er målet at opnå en forbedret livskvalitet samt at hovedparten kan vende tilbage til job eller uddannelse. I forhold til forskningsdelen er målet at blive et ledende forskningscenter indenfor Health Design både nationalt og internationalt. Den forskningsmæssige del finansieres bl.a. af Trygfonden, som støtter et forskningsprojekt om effekten af haveterapi sammenlignet med traditionel behandling.

Terapihaven bliver designet af Danmarks førende forsker indenfor terapihaver, lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Skov & Landskab, i samarbejde med et tværfagligt team med førende nationale og internationale eksperter fra forskning og praksis.

”Med Nacadia får vi mulighed at tilbyde et støttende miljø for en meget stor og vigtig patientgruppe. Lokaliseringen i det unikke miljø som arboretet er, har givet os fantastiske muligheder for at formgive flere rum med forskellige naturoplevelser og naturlige forudsætninger for mange naturbaserede aktiviteter. Men haven er ikke statisk, og forskningen som vi driver parallelt med terapien skal sikre, at haven med årene stadig udvikles, så den lever op til de seneste forskningsresultater og patienternes behov, præferencer og ønsker,”  siger lektor Ulrika K. Stigsdotter.

”Stress er en aktuel samfundsmæssig udfordring. Mange mennesker rammes hvert år af stress. For den enkelte koster det i livskvalitet og for samfundet som helhed har det store økonomiske konsekvenser i form af bl.a. sygedagpenge. Det handler derfor om at få skabt nogle rammer, som bedst muligt kan støtte op om behandlingen af de stressramte og samtidig få skabt nogle rammer, som kan øge viden og forskningen indenfor området,” siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania.

Nacadia skal anlægges midt i Arboretet, primært i den nordamerikanske del og delvis i den europæiske del, hvor der både findes store beskyttende og afgrænsende plante volumener med skovagtig karakter, åbne områder og vand. Derudover er der 2 eksisterende bygninger – den tidligere gartnerbygning og et drivhus – som også vil indgå i Terapihaven, og som skal indrettes til brug for haveterapi, forskning, foredrag og undervisning. Området bliver på i alt 9.700 m2.

Fakta:

Realdania støtter Terapihaven med 4,5 mio. kr. (3,1 mio. kr. til anlæg af haven og 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt og modelprogram). Derudover yder Det Obelske Familiefond og G.B Hartmanns Familiefond støtte til projektet. Trygfonden, Nordea Fonden Danmark og LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, støtter projektets forskningsmæssige del.  

Arboretet
Arboretet er en enhed under Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Det er en plantesamling der rummer ca. 2.000 arter, og er dermed den største samling af træer og buske i Danmark.

Navnet stammer fra det latinske arboretum, som betyder “samling af træer”.

De mange træer tjener som formål for fakultetets nationale og internationale forskning i træer og buskes genetiske ressourcer. Denne forskning omfatter dendrologiske, genetiske og genøkologiske forskningsprojekter.

Arboretet tjener desuden også som undervisningsformål for fakultetets studerende samt som en formidlingsaktivitet for den bredere offentlighed. Arboretets website er tilknyttet en omfattende database med informationer om mere end 10.000 arter af planter.

Arboretet har dagligt åbent for offentligheden fra 07.30 og til solnedgang.

Terapihaven

Terapihaven har en egen hjemmeside, hvor man kan følge projektet:

http://www.sl.life.ku.dk/Faciliteter/Terapihaven.aspx

Konceptmodellen for Terapihaven Nacadia blev færdig i juni 2008 og indgik i planlægningen af terapihaven ved Filadelfia Hospice i Dianalund og danner basis for programmeringen ved den kommende renovering af Dannerhusets have for krisecentrets kvinder og børn.

Konceptmodellen er udarbejdet af lektor Ulrika K. Stigsdotter og adj. professor Thomas B. Randrup, Skov & Landskab, LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, i samarbejde med samarbejdspartnere fra Stresscentret Kalmia og følgegruppen for projektet.

Konceptmodellen kan downloades fra Skov & Landskabs hjemmeside:

http://www.sl.life.ku.dk/  

Terapidelen

Resultater fra Sverige viser, at ca. 98% af patienter i et terapihaveforløb oplever en forbedret livssituation og at ca. 75% kommer tilbage til job eller uddannelse.

Terapikonceptet for haveterapien er udviklet gemmen et Ph.d studium finansieret af LIFE fakultetet. Terapikonceptet er beskrevet i artiklen ”Developing a nature based therapy concept for people with stress related illness at the healing forest garden Nacadia” publiceret i det seneste nummer af Journal of Therapeutic Horticulture. http://www.sl.life.ku.dk/Faciliteter/Terapihaven.aspx

Kalmia er et stresscenter etableret I 2008 af bl.a. ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Hospital, Bo Netterstrøm og af ledende medarbejdere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård I Gentofte. Se www.kalmia.dk.