x

Stærke teams skal vise nye veje til Viborgs kulturarv

Pressemeddelelse

14. juni 2011

Fem tværfaglige teams er udvalgt til at give deres bud på, hvordan man kan nytænke tilgængelighedsbegrebet og skabe løsninger, der giver alle mennesker – med eller uden handicap – adgang til Viborgs historiske byrum og bygninger uden at gå på kompromis med kulturarvens værdier.

Projektkonkurrencen er udskrevet af Viborg Kommune i partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Projektet er ét blandt flere projekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af European Foundation Centre (EFC).

I alt 14 teams har vist interesse for projektet, og fem er nu prækvalificeret til konkurrencen:

Bascon+metopos
Exners Tegnestue A/S
CAVI – Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Aarhus Universitet
Viborg Ingeniørerne

Rambøll Danmark A/S
Erik Møller Arkitekter
Bysted A/S
Rambøll Management Consulting A/S

Schønherr A/S
Creo Arkitekter A/S
Jørgen Overby, Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Martin Zerlang, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Litteraturvidenskab
Mads Frederik Photography & Graphic Design
Peter Søndergaard, Trafikrevision
Lia Ghilardi, Noema Research and Planning (UK)

NIRAS A/S
Arkitema K/S
Erik Einar Holms Tegnestue
Handiplan Plus
Alexandra Instituttet A/S

SLA
Public Arkitekter A/S
2+1 Idébureau

De fem hold går videre til selve konkurrencen, som udskrives den 24. juni og forventes afsluttet i efteråret. Vinderen af konkurrencen vil få opgaven som totalrådgiver og skal efterfølgende stå for projektets videre udvikling frem mod realisering i 2012.

I konkurrencen skal de udvalgte hold udfordre tilgængelighedsbegrebet og vise, hvordan en kombination af fysiske forbedringer og formidling kan skabe god og ligeværdig adgang til kulturarven i samspil med byrummenes og bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Målet er at gøre tilgængelighed til en integreret del af oplevelsen af den historiske bykerne.

Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg Kommune, siger:

- Viborg spiller en central rolle som regionshovedstad i Region Midtjylland, og i bymidten danner de mange historiske bygninger og gamle huse en oplevelsesrig ramme for bylivet. Men der er også en række udfordringer for tilgængeligheden - smalle fortove, brostensbelægninger og stejle indgangstrapper. Samtidig kender mange mennesker måske slet ikke til de fortællinger, der ligger i byens rum og bygninger. Vi glæder os til at se, hvordan de fem hold vil vise os nye veje til, hvordan Viborgs rige kulturarv kan blive tilgængelig for alle.

Mange af de udfordringer, som findes i Viborg, findes også i mange andre byer i Danmark og Europa. Partnerskabets håb er, at initiativet kan inspirere andre – både nationalt og internationalt - til at skabe løsninger, som giver flere mennesker adgang til de kulturarvsoplevelser, der gør de historiske bykerner til noget særligt for både besøgende og borgere.

Fakta
Bag projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv” står et
partnerskab mellem Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Viborg Kommune. Projektet gennemføres i årene 2010-2012 med et samlet budget på 20 mio. kr.  

Det internationale samarbejdsprojekt League of Historical and Accessible Cities under European Foundation Centre (EFC) har som mål at skabe en fælles europæisk platform for opbygning og formidling af viden om tilgængelighed i de historiske bykerner i Europa.

EFC er en sammenslutning af europæiske fonde med over 230 medlemmer, der blandt andet arbejder for at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af landegrænser. Læs mere på EFC's hjemmeside efc.be