x

Ildsjæle bygger nye fællesskaber

Pressemeddelelse

14. september 2016

Landets ildsjæle bobler af virkelyst, og nu bliver 16 nye ildsjæleprojekter til virkelighed med støtte fra Realdanias Underværker-kampagne. Ildsjælene bygger fællesskaber. Deres projekter skaber nye rammer i de lokalsamfund, de er en del af, og bidrager til både fællesskab og livskvalitet.

Lokale ildsjæle vil skabe et utraditionelt mødested i Gellerupparken i Aarhus – et reparations- og genbrugscenter, som skal bringe beboerne sammen. På Fyn bliver Fabers Fabrikker i Ryslinge café, kultur- og spillested, hvor alle grupper i byen - herunder nyankomne flygtninge - kan mødes. Og i København skal en gammel lakfabrik forvandles til kreativt læringsmiljø for børn og lokalsamfund på Amagers grønne friskole. 

Hele 55 idéer var på bordet, da Underværker-kampagnens bedømmelsespanel i august mødtes for at udvælge ildsjæleprojekter. Nu er 16 nytænkende projekter udvalgt til støtte, så de kan føres ud i livet.

De valgte projekter spænder vidt, men har det til fælles, at de bliver gennemført af frivillige og passionerede kræfter i det byggede miljø. For nogen handler det om at redde en gammel bygning og give den nyt liv. Andre brænder for natur, kultur eller madkultur. Men alle vil de bruge deres projekt til at bygge bro til omverdenen og styrke de lokale fællesskaber. 

”Det store ansøgerfelt vidner om begejstring, kreativitet og virkelyst, og det har været spændende at dykke ned i idéerne, som kommer fra ildsjæle i alle aldre og fra hele landet. Vi glæder os til at yde vores bidrag til, at flere af landets mange, seje ildsjælegrupper nu kan gøre deres visioner til virkelighed,” siger Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania. 

Et engageret bedømmelsespanel bestående af en række markante ildsjæle, iværksættere og eksperter har bistået Realdania med udvælgelsen af de 16 projekter. Projekterne støttes samlet med knap 8,5 mio. kr.

Ildsjæle kan stadig søge om støtte
Har man en ildsjæl i maven og en god idé er det stadig muligt at søge støtte gennem Underværker. For at komme i betragtning skal man uploade sit projekt på www.underværker.dk og samle opbakning via ’likes’. Når et projekt har mindst 200 ’likes’ går det automatisk videre til det kommende bedømmelsesmøde. 

Realdania har samlet afsat 45 mio. kr. til at støtte op om ildsjælene gennem kampagnen Underværker. Alt i alt forventes op til 80 små og store projekter at modtage støtte frem mod udgangen af 2017.

Se alle projekter på www.underværker.dk 

 •       Fyn: 

  • Café Fabers, Ryslinge Fabrikshallen på de gamle Fabers Fabrikker istandsættes, så bygningen kan bruges til kulturelt mødested, hvor alle grupper - herunder nytilkomne flygtninge - kan mødes. Støttebeløb: 500.000 kr.

    

   Jylland:

    

  • Et kreativt samlingssted, Fredericia Depotgårdens Brugsforening er et aktivitetshus for kreative voksne. Nu skal stedets café udvides og moderniseres, og dermed styrkes rollen som lokalt mødested. Støttebeløb: 825.000 kr.
  • Fra DSB-station til bryghus, Vrå En tidligere stationsbygning har stået tom i nogle år. Nu skal den indrettes til foreningsbaseret bryggeri, café, køkken og butik. Støttebeløb: 700.000 kr.
  • Havbadet Ebeltoft Skudehavn, Ebeltoft Projektet skal oprette et mødested på havet. Et havbad, en platform og nogle mindre sidebroer placeres på Ebeltoft Skudehavn, hvor der i dag er en midlertidig bro. Støttebeløb: 500.000 kr.
  • Ildstedet i Aarhus K, Aarhus Madkulturprojekt, der skal udfordre og afmystificere den kreative bydel Aarhus K og bygge bro mellem kommende og nuværende aktører i bydelen. Projekt omfatter bl.a. to køkkener, et mobilt og et stationært. Støttebeløb: 300.000 kr.
  • Karolinelunds Kuppel, Aalborg Etablering af væksthus i folkeparken Karolinelund. Kuplen udstyres med vækstkasser og robotstyrede plantekasser og skal fungere som oplevelses- og mødested. Støttebeløb: 100.000 kr.
  • Nibe Skate- og BMX-park, Nibe Etablering af skate- og BMX-park i tilknytning til andre idrætsfaciliteter i Nibe. Skatebanen bliver ca. 530 kvadratmeter med indbyggede ramper. Støttebeløb: 160.000 kr.
  • Rumstation Gellerup, Aarhus Reparations-, genbrugs- og upcycling-center etableres midt i Gellerupparken i forbindelse med byfornyelsen. Containere indrettes til værksteder, udstilling, m.m. Støttebeløb: 600.000 kr.
  • Træskohage Fyr, Stouby ved Vejle Fjord Totalrenovering af det forfaldne Træskohave Fyr. Renovering åbner for, at tårnet benyttes som fugletårn og til mindre events. Støttebeløb: 370.000 kr.

    

   Lolland:

    

  • Kulturhus i Kramnitze, Kramnitze Projektet skal bruge udviklingen af et kulturhus med café og købmand til at skabe kontakt mellem sommerhusejere, beboere, brugskunstnere og erhvervsliv. Støttebeløb: 1.000.000 kr.
  • Lyttesholm Naturcenter, Saxfjed Hyllekrog Etablering af Lyttesholm Naturcenter, et særligt natur- og fugleområde. Kampestenslade ombygges til naturrum og udsigtspunkt, m.m. Støttebeløb: 850.000 kr.

   

        Sjælland:

  • Friluftslaboratoriet, København På Arsenaløen etableres tre bygninger, et udendørs samlingssted samt en flydeponton. Målet er et offentligt værested for alle og et fælles mødested for brugerforeningerne. Støttebeløb med 300.000 kr.

    

  • Frændekilde, Tisvilde En tidligere lade - Frændekilde - skal være forsamlingshus og danne ramme om alle, der vil skabe noget med deres hænder. Dertil arrangementer og kurser med fokus på kultur, natur og fællesskab. Støttebeløb: 750.000 kr.

    

  • Hvalsø Bio, Hvalsø Hvalsø Bio har et højt aktivitetsniveau og udvides derfor for at skabe plads i foyer, billetsalg og café. Der tilbygges med ca. 70 kvadratmeter, og alt arbejde udføres af foreningens 120 engagerede brugere. Støttebeløb: 650.000 kr.

    

  • Opfinderfløjen, København Istandsættelse af lakfabrik til læringsmiljø for børn på Den grønne Friskole på Amager og med adgang for lokalsamfundet. Skolens børn og forældre involveres. Støttebeløb: 770.000 kr.

    

  • Remake Christmas Village, København Genbrugsjulelandsby på Nytorv opføres i genanvendte byggematerialer. Besøgende kan forvandle affald til alternative julegaver. Støttebeløb: 100.000 kr.
 • Realdanias kampagne Underværker har målrettet støttet ildsjælenes arbejde siden 2011. Tidligere med særligt fokus på bygningsarven, men nu med støtte til alle slags projekter i det byggede miljø. 

  Ildsjæle kan løbende søge om økonomisk støtte til deres projekter frem til udgangen af 2017. De udvalgte projekter offentliggøres på hjemmesiden og i pressen. 

  Interesserede ildsjæle kan søge kampagnen ved at oprette en elektronisk projektansøgning på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk og dernæst demonstrere projektets lokale forankring ved at få mindst 200 til at vise deres opbakning på hjemmesiden. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er går det videre til bedømmelsesudvalget. 

  Alle projektansøgninger bliver vurderet løbende af et bedømmelsespanel bestående af: 

  • Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny maltfabrik
  • Signe Wenneberg, forfatter, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver
  • Rune Kilden, iværksætter og byudvikler
  • Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø
  • Christian Andersen, programchef i Realdania
  • Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania


  Den endelige beslutning om tildeling af støtte foretages af Realdanias direktion.

Kontakt

Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania
tlf. 
70 11 66 66

 

{{ title }}

{{ description }}