x

Projektforslag til nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus er nu indleveret

Pressemeddelelse

27. juni 2008

Århus Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: En vigtig milepæl i Århus Kommunes hidtil største byudviklingsprojekt blev nået den 25. juni, hvor de 6 konkurrerende hold afleverede deres bud på udformningen af et nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus.

Den 25. juni indleverede de 6 konkurrerende hold deres projektforslag. De 6 hold, som Århus Kommune og Realdania har udpeget til at give deres bud på en spændende sammenhæng mellem byen og bugten er en blanding af danske og udenlandske deltagere. Det er en omfattende og kompleks opgave, der skal løses og holdene er derfor udvalgt på grundlag af bl.a. holdenes referencer inden for kulturbyggeri og byrum samt økonomi.

Nu venter et intenst forløb med vurdering af de indleverede projektforslag. Bedømmelseskomiteen, som skal forestå dette arbejde, består af repræsentanter fra alle politiske partier i Århus Byråd, Realdania, Realea A/S samt en række fagdommere.

I løbet af august vurderer bedømmelseskomiteen de 6 holds forslag. Der er mulighed for at udvælge en eller et antal ligeværdige vindere af konkurrencens første fase. Hvis der bliver udvalgt flere vindere bliver vinderne herefter indbudt til at deltage i et efterfølgende udbud efter forhandling, som vil finde sted i løbet af efteråret 2008. Her vil firmaernes evne til at kunne deltage kvalificeret i den videre proces være i fokus, ligesom projekternes evne og robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme analyseres.

Holdenes indlevering af forslag er anonym og først når bedømmelsen har fundet sted kan vindernavnene fra første runde offentliggøres. Først når den endelige vinder er fundet i starten af 2009 bliver det muligt at offentliggøre og udstille de spændende forslag. Forhandlingsfasen i efteråret skal nemlig efter reglerne foregå i fortrolighed.

Den lidt usædvanlige konkurrenceform har været et bevidst valg, idet den bidrager til at sikre, at der fra starten fokuseres på økonomi og integreret design. Samtidig har det været en vigtig forudsætning, at der undervejs bliver mulighed for dialog med de bydende, da de involverede parter er overbeviste om, at dette vil skabe et bedre resultat.

Byudviklingsprojektet omfatter bastionsopbygning med etablering af parkeringsfaciliteter, opførelsen af Multimediehuset, den afsluttende å-åbning, etableringen af en ny havneplads samt løsning af en række infrastrukturelle udfordringer i området. Multimediehuset forventes at stå færdigt ultimo 2014 og Havnepladsen ultimo 2015.

 

For yderligere oplysninger kontakt
Forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker Rolf Hapel, Tlf. 8940 9300
Projektleder Realdania, Karen Skou, Tlf. 3288 5215

 

FAKTA

De seks hold der deltager i konkurrencen:

  • C.F. Møller A/S, CEBRA A/S, BB + GG Arquitectes, Grontmilj/Carl Bro og Kollision I/S
  • 3xN A/S, Gehl Architects, Atkins, Søren Jensen A/S, Max Fordham Consulting Engineers og DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
  • Mecanoo architecten, GPP Arkitekter A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS
  • Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, Marianne Levinsen ApS, Moe & Brødsgaard A/S, GEO, Gade & Mortensen Akustik og Imitio I/S
  • Arkitema, AART, COWI A/S, Bascon A/S, Hans Peter Kuhn, Seismonaut, Gitte Larsen/Danmarks Biblioteksskole, Niels Ole Finnemanne/Center for Internetforskning