x

2 fodboldbaner i et 8 meter dybt hul

Pressemeddelelse

8. august 2011

Aarhus Kommunes hidtil største byggeprojekt Urban Mediaspace Aarhus er i fuld gang. Nu starter også arbejdet med at nedbanke spuns til den såkaldte byggegrube, som er kælderen og fundamentet til Multimediehuset. Byggegruben bliver cirka 100 x 100 meter med en dybde på cirka 8 meter. Det svarer til 2 fodboldbaner i et 8 meter dybt hul.

Der er kommet fuld gang i byggerierne på Aarhus Havn. Det gælder ikke mindst Urban Mediaspace Aarhus, der realiseres i samarbejde med Realdania og Realdania Byg og med et budget på 1,9 milliarder er Aarhus Kommunes hidtil største byggeprojekt. Efter de indledende forberedelser er byggeriet nu nået til etableringen af den store byggegrube til Multimediehuset. Her bliver det blandt andet nødvendigt at banke spuns – lange jernplader – ned i undergrunden.

Dette arbejde vil kunne både ses, høres og mærkes og kan desværre ikke undgå at medfører gener for især naboer til byggepladsen. Arbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der tager de midler i brug, som bedst muligt reducerer omfanget af støj og vibrationer. For eksempel udfører de den størst mulige del af arbejdet med at få spuns i jorden ved at vibrere disse ned. Denne metode giver færre gener og er mindre støjende end nedbankning

På grund af forholdene i jordbunden og af hensyn til bæreevnen kan spunsen dog ikke vibreres helt ned. En del af arbejdet med nedbankning vil derfor ske med rambuk, og det vil give de karakteristiske dumpe slag. Nedbankningen kan desuden medføre vibrationer i undergrunden.

På udvalgte bygninger i området er der opsat vibrationsmålere, der gør det muligt løbende at følge, at arbejdet holder sig inden for de fastsatte grænseværdier for vibrationsniveau i forbindelse med byggeri.

Arbejdet med nedbankning sker i hverdage i tidsrummet 08.00 – 18.00 og forventes at være afsluttet til august 2012.

På projektets hjemmeside www.urbanmediaspace.dk kan man følge udviklingen i byggeriet.