x

Vi har støttet en renovering og nyindretning af et service-og kulturhus i den gamle Købmandsgård, Ved Kjæret, som er et tiltag med tilbud både til øens faste beboere og til de mange turister, der kommer om sommeren. Der er desuden en café og en gavebutik med salg af lokale håndværksprodukter.

Den gamle Købmandsgård er bygget i slutningen af 1700-tallet og ligger smukt ved øens gadekær i Sejerby.

Som på en del andre danske småøer udvikler befolkningstallet på Sejerø sig i en negativ retning, hvilket især er forårsaget af en stigende mangel på arbejdspladser.

Hvert år ankommer imidlertid et stort antal sommerhusbeboere, endagsturister, sejlere og andre besøgende, der potentielt kan bidrage til en udvikling af øens liv og dynamik og arbejdspladser.

Det nye service- og kulturhus, Ved Kjæret, er et tiltag, hvis mange og forskelligartede tilbud skal rettes bredt både mod de fastboende øboere og de mange turister.

Ved Kjæret skal bl.a. indeholde en café, en gavebutik med salg f.eks. af lokale håndværksprodukter, internetmuligheder, et værested bl.a. for øens foreninger, trykkeri og forlag, samt seks fjernarbejdspladser til brug for fastboende øboere.

Herved støttes og udvikles Sejerøs beståen som et levende ø-samfund bl.a. via en udvikling af kultur- og oplevelsestilbud og gennem de heraf opståede nye arbejdspladser samt etableringen af fjernarbejdspladser.

Den gamle købmandsgård, hvor kulturhuset er blevet placeret, er bygget i slutningen af 1700-tallet og ligger smukt ved øens gadekær i Sejerby. Huset gennemgik i forbindelse med udførelsen af projektet en grundig renovering.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}