x

Udenlandske inspirationer til nye anvendelser af gamle havnebygninger

Pressemeddelelse

11. maj 2004

En ny DVD viser i levende billeder, hvordan bevaringsværdige havnebygninger kan indgå i et samspil med nyt byggeri. ”VISIONER VED VAND” er støttet af Fonden Realdania og Erhvervs- og Boligstyrelsen.

DVD’en skal tjene som debatoplæg og inspiration til kommuner, investorer, beboere, arkitekter og andre aktører, der arbejder med havneområder og industribygninger. De danske havnebyer er midt i en rivende udvikling og står over for store udfordringer, hvis de vil benytte omstruktureringen af havnene som en mulighed for at tilføre deres by nye kvaliteter.

Det har hidtil været svært at skaffe sig et overblik over emnet, men det rådes der bod på med udgivelsen af DVD’en ”VISIONER VED VAND”. Gennem billeder og samtaler med politikere, arkitekter og investorer giver DVD’en eksempler på, hvordan byer som Göteborg, Hamburg, Amsterdam, Rotterdam og det gamle Ruhr-område Emscher Park på hver deres måde omdanner havneområderne og giver dem en ny berettigelse.

”VISIONER VED VAND” bidrager med inspiration til den danske debat om omdannelsen af udtjente havneområder og er led i den brede formidling af emnet”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Bag ”VISIONER VED VAND” står arkitekterne Malene Ravn og Li Vilstrup, der er uddannede på Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for by- og landskabsplanlægning og begge har erfaring som fotografer og filminstruktører.

DVD’en vil blive distribueret gennem Vesterbro Byfornyelsescenter, Center for Undervisningsmidler, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek og Bibliotekscentralen. Derudover vil den indgå i Byplanlaboratoriets arkiv og blive brugt og distribueret ved kurser og konferencer. DVD’en vil blive præsenteret i januar 2005 på en konference om emnet arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium.

Yderligere oplysninger

Malene Ravn og Li Vilstrup, tlf. 32969480 Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70116666 

{{ title }}

{{ description }}