x

DK2020: Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70-målsætningen i 2030

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2022

Sideantal
42 sider

Forfatter(e)
Analysen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Ea Energianalyse a/s med faglig sparring fra CONCITO.

Download

I denne rapport analyseres planerne fra de 20 første kommuner, der har udarbejdet klimahandlingsplaner gennem DK2020-samarbejdet.

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet i 2019 og er nu klar med lokale klimahandlingsplaner. 

I denne rapport kortlægges de 20 pilotkommuners klimahandlingsplaner, som senest blev vedtaget i april 2021. Følgende spørgsmål undersøges:

  • Hvad er pilotkommuners målsætninger? 
  • Hvor store reduktioner opnår kommunerne i reduktionsstierne?
  • Hvilke tiltag gør den største forskel?
  • Hvor langt kommer vi, hvis pilotkommunernes klimaplaner skaleres til hele Danmark?

Formålet er  at klarlægge, hvilke målsætninger og klimahandlingstiltag kommunerne vil sætte i spil, og hvad deres samlede bidrag er til indfrielse af  den nationale 70% målsætning for 2030. Yderligere er formålet at undersøge,  hvilke konkrete tiltag kommunerne sætter i spil, hvilket bl.a. kan inspirere de  kommende 75 kommuner i DK2020-samarbejdet.

DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

De første 20 kommuner i DK2020 – også kaldet pilotkommunerne – er: Aarhus, Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg og Vejle. 

I november 2020 indtrådte yderligere 44 kommuner i DK2020, og i 2021 kom yderligere 31 kommuner til. Dermed har i alt 95 danske kommuner taget del i DK2020-indsatsen.