x

Fokus på bygningsrenovering

Rapport

Udgivelsesdato
2012

Sideantal
48 sider

Forfatter(e)
Tænktetank om Bygningsrenovering

Download

I denne rapport præsenterer Tænketank om Bygningsrenovering syv initiativer,som forventes at bidrage til at udvikle ny viden og bedre arbejdsmetoder inden forbygningsrenovering og dermed resultere i, at flere gode bygningsrenoveringer bliver gennemført.