x

Global Compact 2021 - Realdania Communication on Engagement

Rapport

Udgivelsesdato
april 2021

Sideantal
9 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

I det følgende beskrives de væsentligste initiativer og aktiviteter, vi har arbejdet med bredt i foreningens virke som følge af vores engagement i FN’s Global Compact initiativ, som vi tiltrådte i 2011. Hovedvægten vil ligge på tiltag, der er kommet til, siden vi rapporterede sidst i maj 2019.