x

Realdanias foreningsstrategi 2016-2020

Strategi

Udgivelsesdato
april 2016

Sideantal
16 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Realdania er en forening af ejere af fast ejendom. Vi arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores medlemmer kan gennem forskellige tilbud komme helt tæt på det, som vi står for.

Realdania er en forening af ejendomsejere. Vores vigtigste mål er at skabe de bedst mulige rammer for menneskers liv og hverdag. Vi støtter derfor almennyttige og almenvelgørende formål og arbejder for at skabe livskvalitet for alle i Danmark.

Vi tilbyder vores medlemmer en række muligheder for at komme helt tæt på vores arbejde. Gennem viden og oplevelser får medlemmerne indsigt i, hvordan det, vi støtter, påvirker udviklingen af hele Danmark og er med til at skabe livskvalitet for vores egen og kommende generationer. 

I denne folder kan du læse om vores foreningsstrategi, som er blevet til, fordi vi ønsker at synliggøre og udvikle det fællesskab, vi er.