x

Realdanias investeringsstrategi 2016-2019

Strategi

Udgivelsesdato
april 2016

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Vores kommercielle investeringsaktiviteter skaber grundlaget for de filantropiske aktiviteter, vores forenings- og medlemsaktiviteter og for den daglige drift.

De kommercielle investeringsaktiviteter i Realdania har altid hvilet på et strategisk grundlag, som gradvist har udviklet sig gennem årene.

I takt med at vi har afviklet ejerskabet af aktier i Danske Bank, har strategierne gradvist sigtet mod at øge spredningen af investeringerne – både geografisk og på tværs af forskellige aktivklasser.

Realdanias investeringsstrategi revurderes og videreudvikles hvert fjerde år, og Investeringsstrategi
2016-2019 er den fjerde strategi for den kommercielle investeringsformue.

Realdanias filantropiske ejendomsinvesteringer er ikke omfattet af strategien.

Investeringsstrategi 2016-2019 er udarbejdet i løbet af 2015 og trådte kraft den 1. januar 2016.