Filantropiske programmer

Vi arbejder med fem programmer og tilhørende initiativer, som understøtter vores mission om at skabe livskvalitet. Programmerne og initiativerne har fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsmæssige problemstillinger i det byggede miljø.

Programmer og initiativerRum for alle

Rum for alle

Vi vil bidrage til at styrke fremtidens velfærdssamfund gennem nye og tilpassede indretninger af vores fysiske omgivelser, der kan tilgodese alle befolkningsgruppers fysiske og mentale sundhed og fremme social inklusion. 

Initiativ under Rum for alle
Rum og fællesskaber for ældre

 


Mulighedernes Danmark

 

Mulighedernes Danmark

Vi vil sætte fokus på, hvordan man kan imødegå udfordringerne i Danmarks yderområder og landdistrikter og skabe positiv udvikling med udgangspunkt i lokale potentialer. 

Initiativ under Mulighedernes Danmark
Yderområdernes potentialer

 


 

Innovation i byggeriet

Innovation i byggeriet

Vi vil fremme innovation i byggesektoren med henblik på at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser og for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø.

Initiativ under Innovation i byggeriet
Et godt indeklima


 

Den levende bygningsarv

Den levende bygningsarv

Vi vil være med til at sikre og udvikle den danske bygningsarv, så den kan bevares som en nærværende fortælling om vores fælles historie og samtidig danne ramme om nye aktiviteter.

Initiativ under Den levende bygningsarv
Bygningsarv i landdistrikterne


 

Byer for Mennesker - Realdania

Byer for mennesker

Vi vil udnytte den aktuelle omstilling af byerne ud fra globaliseringen og klimaændringerne til at kombinere sociale, økonomiske og miljømæssige løsninger og derved skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker.

Initiativer under Byer for mennesker
Klimatilpasning i byerneUdsatte boligområder i forstaden


{{ title }}

{{ description }}