Vi vil arbejde for at styrke og udvikle de danske byer i en bæredygtig retning med fokus på byen som en fælles, robust og levende ramme om menneskers liv og trivsel.

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med fem programmer og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og problemer.

Programmets udfordringer og indsatser

Hvad er udfordringerne? Byerne skal løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske skift og ikke mindst ændrede klimaforhold.
Samtidig står byerne for størstedelen af den globale udledning af CO2 og er derfor ét af de vigtigste omdrejningspunkter for bæredygtig national og global omstilling.
Vores indsatser Vores overordnede ambition er at bidrage til en bæredygtig byudvikling både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Vi arbejder for, at byernes nødvendige omstilling til fremtidens udfordringer samtidig skaber nye og ekstra værdier for byerne. Med en strategisk og helhedsorienteret tilgang vil vi bidrage til at gøre byerne robuste, så de løbende kan omdanne sig og tilpasse sig nye udfordringer.

Vi mener, at byer for mennesker skal være mangfoldige, levende, trygge og sunde.
  • Projekter støttet gennem programmet

  • Nyheder

  • Andre programmer