Byer, bygninger og landskaber er endnu ikke tilpasset et ændret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvandstandsstigning.

Udfordring Klimaet ændrer sig, og vores byer er særligt udsatte over for de mere ekstreme vejrsituationer og det stigende havvandsniveau.
Der skal i de kommende år bruges enorme milliardbeløb på klimatilpasning i Danmark, men traditionelle løsninger er ofte dyre og utilstrækkelige.
Målet Vi arbejder for, at klimatilpasning og byudvikling tænkes sammen, så man f.eks. skaber anlæg, der både kan håndtere fremtidens større vandmængder og samtidig gøre vores byer sjovere, sundere og smukkere. På den måde kan vi udnytte den nødvendige tilpasning ti at skabe merværdi i byerne og samtidig spare penge.
  • Relaterede projekter

  • Nyheder