Forstædernes særligt udsatte almene boligområder er præget af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år.

Udfordring Arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed dominerer de særligt udsatte boligområder i forstaden. Samtidig er der en fysisk og mental adskillelse mellem disse områder og den omkringliggende by. Det giver svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv og for sammenhængskraften i byen generelt.
Målet Vi arbejder for, at byernes boligområder overalt skal give de samme leve - og udviklingsmuligheder for deres beboere. De særligt udsatte boligområder skal udvikles til levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer for både beboere og besøgende.
  • Nyheder

  • Projekter støttet gennem initiativet