Dårligt indeklima har negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel og fører hvert år til alvorlige sundhedsproblemer for mange danskere.

En del af programmet Innovation i byggeriet

Realdania vil fremme innovationen i byggesektoren for at styrke kvaliteten i de byggede omgivelser og for at sikre et bæredygtigt miljø og et godt indeklima i vores boliger.

Udfordring Vi tilbringer langt hovedparten af vores tid indendørs, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores livskvalitet. Dårligt indeklima fører hvert år til alvorlige problemer for mange danskeres helbred såsom astma og allergi, hjerte-karsygdomme og kræft. Dårligt indeklima forringer desuden vores indlæringsevne og generelle trivsel på arbejdspladser og i institutioner.
Målet Vi arbejder for udviklingen af et godt indeklima – blandt andet skal vi opprioritere indeklima, så det sidestilles med energioptimering både i renovering og i nybyggeri. Vi skal mindske støj, manglende udnyttelse af dagslys, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og andet, der er skadeligt for vores helbred.
  • Nyheder

  • Projekter støttet gennem Et godt indeklima