Vi vil fremme innovationen i byggesektoren for at styrke kvaliteten i de byggede omgivelser og for at sikre et bæredygtigt miljø og et godt indeklima i vores boliger.

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med fem programmer og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og problemer.

Programmets udfordringer og indsatser

Hvad er udfordringerne? Byggeerhvervets evne og vilje til innovation har brug for at blive understøttet, så byggeriet kan skabe konkrete forbedringer for borgerne, miljøet og indeklimaet.

Der er masser af gode idéer i byggeriet, men de bliver sjældent omsat til praksis. Det er først, når de gode løsninger konkretiseres og opskaleres, at de kan give et løft til byggeriet og derved også blive interessante som kommercielle innovationsprodukter i ind- og udland. Det kræver blandt andet, at byggeriet bliver bedre til at agere på baggrund af den konkurrence og inspiration, der kommer fra andre lande og brancher.
Vores indsatser

Vi arbejder for, at byggeriets evne til  innovation systematiseres og videreudvikles, samt fokusere på, hvordan vi kan skabe nye samarbejdsformer i byggeprocessen for at fremme en moderne og effektiv byggesektor.

Ved at styrke byggeriets innovationsevne vil vi sikre, at byggesektoren bidrager til en fremadrettet, helhedsorienteret og bæredygtig udvikling med særlig fokus på indeklima. Det vil betyde en øget livskvalitet for alle samt en højere og samtidig mere bæredygtig produktivitet i branchen, som vil være bedre rustet til at løse samfundets aktuelle og fremtidige udfordringer inden for byggeriet.

  • Relaterede projekter

  • Nyheder

  • Andre programmer