Vi arbejder for, at Danmarks yderområder også i fremtiden er attraktive steder at bo, drive erhverv og være turist.

Programmets udfordringer og indsatser

Hvad er udfordringerne? Yderområderne står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens befolkningen i Danmark som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever en række yderområder fraflytning og en ændret sammensætning af befolkningen – med færre unge og flere ældre. Samtidig falder antallet af arbejdspladser i yderområderne. Især inden for landbrug og produktion.

Derfor er der behov for nye og realistiske metoder til at skabe positiv udvikling. Samtidig med at man omstiller og tilpasser sig de nye vilkår.
Vores indsatser Vi arbejder for at styrke udviklingen i Danmarks yderområder. Det er en stor opgave, men det er muligt. Med afsæt i det enkelte steds potentialer, et strategisk fokus og tætte tværgående samarbejder kan vi skabe forandring.

Det er derfor, vi kalder det Mulighedernes Danmark.

Medarbejdere i Mulighedernes Danmark

Vi arbejder med programmet Mulighedernes Danmark

Se alle medarbejdere
  • Relaterede projekter

  • Nyheder

  • Andre programmer