Stedspecifikke kvaliteter som driver for positiv omstilling.

Udfordring De mest udfordrede yderområder mærker især konsekvenserne af fraflytning, færre arbejdspladser og en ændret befolkningssammensætning. Det betyder byer med færre kunder, flere tomme huse, overflødige landejendomme og lavere investeringsmuligheder. Også hallen og forsamlingshuset, som traditionelt har været rammerne om fællesskabet, har det svært, når der ikke er mennesker nok til at skabe aktivitet og liv.
Målet Vi har det udgangspunkt, at alle områder i Danmark har nogle særlige kvaliteter. Med en strategisk og realistisk tilgang kan disse kvaliteter dyrkes og skabe afsæt for nye muligheder. Vi har også fokus på at skabe kvalitet og gode rammer for turisme som lokalt forankret erhverv og på, hvordan landsbysamarbejder kan styrke fællesskabet og livet i de små byer.

Medarbejdere i Yderområdernes potentialer

  • Relaterede projekter

  • Nyheder