Vi arbejder for at indrette vores bygninger og byer, så de tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber.

Programmets udfordringer og indsatser

Hvad er udfordringerne? Til trods for at vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark, er der fortsat mange udsatte og sårbare grupper, der er ekskluderet fra at deltage i – og bidrage til – fællesskabet. Det gælder f.eks. ressourcesvage ældre, psykisk syge, hjemløse og misbrugere samt mennesker, der er ramt af livstruende og kroniske sygdomme.
Vores indsatser Vi arbejder for, at vores bygninger og byrum udformes og placeres, så de imødekommer sårbare gruppers særlige behov og understøtter inklusion og sociale fællesskaber. Alle borgere skal have mulighed for at udvikle gode og tætte relationer til andre og for at bidrage i hverdagen med de ressourcer, de hver især har. 

Vi vil motivere til nye former for samarbejde, organisering og social innovation for at skabe plads til alle og fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed.
  • Projekter støttet gennem Rum for alle

  • Nyheder

  • Andre programmer