104.000 ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder Realdania med at udvikle og udbrede boformer som fremmer sociale fællesskaber, og som kan øge livskvaliteten i alderdommen.

Udfordringen 104.000 ældre danskere føler sig ensomme. Og ensomheden rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf hele 40 % føler sig ensomme. Samtidig bliver vi flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 65 år, hvilket sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet. Seniorbofællesskaber kan mindske følelsen af ensomhed – men udbuddet af seniorbofællesskaber matcher ikke efterspørgslen.
Målet Vi vil udvikle og udbrede boformer, som kan fremme livskvaliteten i den tidlige og sene alderdom. Gennem partnerskaber og eksempelprojekter vil vi inspirere og sætte gang i byggeriet af seniorbofællesskaber – med særligt fokus på, at der også skal bygges boliger, som er til at betale på en folkepension. 

Medarbejdere i Rum og fællesskaber for ældre

  • Relaterede projekter

  • Nyheder