Det støtter vi

Før du skriver en ansøgning, bør du læse følgende:

Understøtter projektet udvikling og forandring  inden for det byggede miljø?

I Realdania arbejder vi problemdre­vet, det vil sige, at vi ønsker at være med til at løse udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv aktør i samfun­det, der – sammen med andre – sætter en dagsorden og skaber udvikling og forandring. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet inden for det byggede miljø.

Vi har organiseret vores filantropiske arbejde i fem programmer, der hver især består af nogle initiativer, som repræsenterer de problemstillinger, vi primært prioriterer. Vil jeres projekt medvirke til at fremme et eller flere af vores initiativer? Eller falder det uden for et initiativ, men inden for et program? I begge tilfælde vil det være en god idé at beskrive, hvordan jeres projekt vil medvirke til at skabe forandring og udvikling.

De fem programmer og vores filantropiske arbejde

Det er desuden vigtigt, at projektet er medfinansieret gennem delvis egenfinansiering og/eller økonomisk støtte fra andre. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der er generel opbakning til, også økonomisk. Det er vigtigt at dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet er sikret organisatorisk og økonomisk.

Den gode idé

Har du en særlig god ide, der ikke falder indenfor et af de fem programmer, så kan du i særlige tilfælde også søge støtte. Du kan læse mere om ansøgninger, der falder uden for et program/initiativ her:

Den gode idé

Vejledende principper for de projekter, vi støtter

Helt overordnet skal projektet:

  • medvirke til at skabe udvikling og forandring samt styrke livskvaliteten i det byggede miljø
  • understøtte de prioriterede problemstillinger i vores initiativer og programmer

Derudover lægger vi også stor vægt på, at:

  • Projektet skal have demonstrationsværdi
  • Projektet skal have eller befordre arkitektonisk kvalitet
  • Projektet skal skabe ny viden
  • Projektet skal formidle den opnåede viden til relevante interesser
  • Projektet skal være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift
  • Projektet skal omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed
  • Realdanias støtte skal gøre en forskel i forhold til gennemførelsen af projektet

Ovenstående punkter skal ses som vejledende – selvom et projekt kan leve op til alle punkterne, så er der ingen garanti for, at projektet opnår støtte.

Projekter vi ikke støtter

På nedenstående side kan du læse om projekter, som vi ikke støtter

Projekter vi ikke støtter

Forventet uddelingsniveau

 I 2017 forventes i lighed med forventningerne til 2016 et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end de faktiske uddelinger i 2016, er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år.

 

Feedback fra bevillingsmodtagere

Vi vægter vores partnerskaber og samarbejdsrelationer højt. Derfor indsamler vi systematisk feedback fra alle bevillingsmodtagere. Det sker løbende i forbindelse med fireårlige evalueringer af den filantropiske strategi. Vi har gennemført evalueringer i 2007, 2011 og 2016 – og de er alle offentliggjort her på hjemmesiden. 

I den seneste version af vores feedback-undersøgelse har vi anvendt systemet Grantee Perception Report, udviklet af The Center for Effective Philanthropy (CEP), hvilket gør, at vi kan sammenligne os med cirka 300 amerikanske og andre internationale fonde. Derudover får alle afslagsmodtagere også et spørgeskema via en undersøgelse foretaget af et eksternt konsulenthus.
 

 

Det byggede miljø. Hvad vil det sige?

Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskultur omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.
 
Med en fællesbetegnelse kalder vi resultater af menneskets arbejde med bygningskultur, landskaber og arkitektur for det byggede miljø. Med til definitionen af det byggede miljø regnes også byggesektoren i bred forstand samt de lov- og planlægningsmæssige rammer, der findes inden for dette område.

{{ title }}

{{ description }}