Den gode idé

Ansøgninger, der falder uden for et initiativ

Realdania støtter først og fremmest projekter, der forholder sig til de specifikke problemstillinger, vi har valgt at fokusere på i vores initiativer. Dog er der også plads til den gode idé, som ikke nødvendigvis rammer initiativerne, men som på en særlig måde understøtter Realdanias overordnede mission om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

I visse tilfælde bevilliges derfor støtte til ansøgninger, som:

  • hører til under rammerne af et program, men som ikke falder ind under et af programmets initiativer
  • går på tværs af programmer eller initiativer
  • ikke hører under et program, men på anden vis understøtter Realdanias mission 
Fælles for den type ansøgninger er, at der skal være tale om en helt særligt god idé til et projekt, der er nyskabende, gør en forskel, og som er solidt forankret såvel økonomisk som organisatorisk.

Du kan læse mere om, hvad Realdania støtter:

Det støtter vi

{{ title }}

{{ description }}