Projekter vi ikke støtter

Vi støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø.

Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte:

 • Rent erhvervsmæssige formål
 • Rent partipolitiske formål 
 • Rent sociale formål
 • Rent undervisningsmæssige formål
 • Rent sundhedsmæssige formål
 • Rent humanitære formål
 • Rent kirkelige formål
 • Rent underholdningsformål
 • Rent idræts- og fritidsmæssige formål

Ligeledes støtter vi som udgangspunkt heller ikke projekter, der allerede er igangsat og/eller som tidligere har modtaget støtte fra Realdania.

Vi støtter ikke projekter, der klart falder uden for foreningens formål

For eksempel studierejser, stipendier, udlandsophold m.v. for studerende, tilskud til den lokale idrætsforenings årlige fodboldstævne, tilskud til bogudgivelser, der er uden tilknytning til det byggede miljø, renovering af privates sommerhuse, tilskud til oprettelse af intranet i en boligforening m.v.

 • Vi giver ikke støtte til andre fonde/organisationer, der støtter de samme projekter, som vi selv yder tilskud til.
 • Vi giver ikke støtte til Realkredit Danmark (Danske Bank koncernen).
 • Vi giver kun støtte til inventar, møbler, kunst og lignende, hvis det er en naturlig integreret del af en bygning.
 • Vi giver ikke støtte til projekter i udlandet, medmindre der er en klar reference til Danmark.

Vi giver ikke støtte til studierejser, uddannelse, ferieophold m.v.

Heller ikke, hvor der er en eller anden form for relation til det byggede miljø. Det gælder f.eks. en arkitektstuderende, der ønsker at dygtiggøre sig i international byplanlægning ved studierejser til Bilbao og Chicago. Ganske vist falder dette projekt ikke klart uden for vores formål. Men vi kan ikke give støtte, med mindre der er tale om rejser, som er uløseligt forbundet med et støtteværdigt projekt i Danmark.


Vi giver ikke støtte til offentlig bygge- og anlægsvirksomhed, der ikke matcher vores filantropiske strategi

Det gælder f.eks. bygge- og anlægsopgaver. I sådanne tilfælde vil vi tage stilling i den konkrete  sag, og normalt vil der udelukkende kunne blive tale om medfinansiering.

 

Derudover støtter vi ikke

Museale opgaver, der er organiseret i rammerne af Frilandsmuseet, Den Gamle By i Aarhus o. lign., med mindre der er en ganske særlig grund. Museerne har i forvejen en organisation og økonomi, som forventes at kunne klare disse opgaver.

Endvidere støtter vi ikke

 • Bygninger og anlæg til idræt og fritid med mindre bygningen har et særpræg (f.eks. nybyggeri med høj arkitektonisk værdi eller en nutidig anvendelse af en gammel bygning, der har udtjent sit oprindelige formål).
 • Bygninger og anlæg til folkekirkelige formål, da denne opgave varetages af Folkekirken. Dette omfatter således ikke privatejede kirker, der ikke er støttet af Folkekirken.

Her kan du læse mere om hvilke typer projekter, som vi støtter:

Det støtter vi

{{ title }}

{{ description }}