Oplev en af Arne Jacobens egne oaser: Den romantiske have på Gotfred Rodes Vej

Nyhed

21. april 2017

Arne Jacobsens forkærlighed for det grønne omfatter hele hans tilværelse, lige fra de ofte kunstnerisk anlagte arealer omkring hans bygningsværker og hans meget bevidste brug af indendørs beplantninger til de mange af Jacobsens øvrige arbejder såsom tapeter og tekstiler. Men Arne Jacobsens indre botaniker sprudlede først og fremmest i hans egne haver.

Arne Jacobsen nærede en livslang interesse for botanik. Han var en passioneret havedyrker og sagde flere gange: ”Hvis jeg får et nyt liv, vil jeg være gartner.” Han anlagde da også flere haver i sit liv sammensat med stor botanisk indsigt og kunstnerisk overblik - heriblandt haverne til hans egne tre huse, som ejes af Realdania By & Byg.

Jacobsens planteglæde kommer allerede til udtryk, da han tegner sit første hus – funkisvillaen på Gotfred Rodes Vej fra 1929. Huset virker næsten som en orangeribygning midt i den grønne have, som er rig på både bregner, kiwitræer, figner, lavendler, roser og runde alderdoms-vedbend. Haven er anlagt med stor inspiration fra Englands romantiske haver med roser, staudebede og en bevægelse omkring huset, der vækker nysgerrighed og hele tiden giver nye oplevelser for betragteren. 

"Hvis jeg får et nyt liv, vil jeg være gartner."

Arne Jacobsen


Arne Jacobsen var i tidlige sine bygningsværker tydeligt inspireret af den internationale funktionalisme og den arkitektur, som arkitekten Le Corbusier præsenterer på Weissenhof Siedlung-udstillingen i 1927. Men når det gjaldt havearkitektur, havde Jacobsen langt grønnere fingre end Le Corbusier. Jacobsen var optaget af naturen, og han aflæste og tilpassede sine bygningsværker til de eksisterende omgivelser. 

Stik modsat funktionalismens enkle haveanlæg med en plæne og kun få træer og vækster foretrak Jacobsen tætpakkede eksotiske oaser. Af samme grund er de eneste moderne træk ved haven på Gotfred Rodes Vej placeringen af buskene og den skarpe, formklippede taks.


Blomsterkummer og indendørs vinterhaver

Arne Jacobsen trækker lige fra starten naturen med ind i sine huse. I funkisvillaen designer han vindueskarme med kobberplantebakker til stueplanter, og to år senere opfører han et drivhus med plads til et væld af vækster, som han har direkte udsyn til fra sit kontor i tegnestuen.

Naturen trækkes også med ind i senere værker. Huset på Strandvejen 413, hvor Jacobsen boede fra 1951 og frem til sin død, får blomsterkummer i stuen, og i sommerhuset i Gudmindrup Lyng fra 1937 trækker han naturen ind gennem styrede kig ud. Til SAS Royal Hotel tegner Jacobsen en glasinddækket vinterhave og blomsterskabe med orkideer, og på tre sider af Nationalbanken anlægger han meget velovervejede beplantninger i fortovet i form af bede, vandbade og faconklippede træer.

Hermed afspejler Arne Jacobsens huse en mindre nøgtern side af det funktionalistiske projekt: En romantisk bestræbelse på at bo i pagt med naturen.

Organisk linje i arkitekturen

Arne Jacobsen bøjer og ælter den stringente kompromisløse funktionalisme med dens rene, skarpe linjer, ikke-hierarkiske bygningskroppe, så man kan tale om en blød, organisk linje i arkitekturen båret af en optagethed af naturens former. Ikke vildt og anarkistisk, men diskret, venligt og underspillet i pagt med forestillingerne om skandinavisk arkitektur eller nordisk mentalitet.

Det bliver især tydeligt med sommerhuset i Gudmindrup Lyng. Sommerhuset er delvist indbygget i klitterne og opført i en buet form. Gennem sin drejning og skiftet i højde anskueliggør det højen, klitten og skiftet fra det lave, bevoksede hedelandskab til det mere åbne klitlandskab. 

I naturen omkring sommerhuset fandt Arne Jacobsen inspiration og motiver til sine talrige akvareller, tapet- og tekstilarbejder, som han primært skaber i 1950’erne. I disse år designer Jacobsen også en række svungne møbler, som han navngiver Myren, Ægget, Svanen og Mågen. Navnene samt de botaniske motiver faldt helt i tråd med en af tidens nye strømninger: "organisk modernisme".

Arkitekturens og havens rum smelter sammen

Det var i høj grad planternes farver, former og konturer, som interesserede Jacobsen, og han syntes at arbejde med planterne som med farverne i akvarellerne.

Haveanlægget til hans hus på Strandvejen indeholder et væld af planter – oprindeligt over 300 - og regnes som et af Jacobsens mesterværker inden for havearkitektur. Zoomer man ud og ser på grundplanen, kan man se, at arkitekturens og havens rum smelter sammen og er ét sammenhængende værk, der gentager og spejler hinanden.

Haven og huset på Gotfred Rodes Vej kan heller ikke betragtes isoleret set. Haven fletter sig sammen med funkisvillaen via et langt bed langs den hvide havemur, der griber fat i husets ene side, mens havens planter andre steder klatrer op af husmuren.

Se selv efter, når Realdania By & Byg Klubben den 2. og 9. maj besøger den verdensberømte arkitekts eget hjem. 

Tilmeld dig her

{{ title }}

{{ description }}