Dansk dygtighed og udviklingspotentiale inden for byggeri, byudvikling, design og arkitektur er grundlaget for en ny, international innovations- og væksthub, der skal etableres midt i København. Hub’en etableres i et samarbejde mellem Realdania, Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ideen til innovations- og væksthub’en opstod i 2014, og siden er mulighederne og behovet blevet grundigt afdækket i samarbejde med en lang række interessenter og mulige samarbejdspartnere. Tiden er nu kommet til at ansætte en såkaldt hub director, der skal stå i spidsen at for lægge det vigtige praktiske og netværksmæssige fundament for hub’en.

Læs beskrivelsen af hub’en og stillingsopslaget her >
Ansøgningsfrist er 14. september kl. 10

Innovations- og væksthub’en får adresse i Realdanias byggeri BLOX, der står færdig ultimo 2017 samt i Fæstningens Materialgård.

{{ title }}

{{ description }}