Det gode boligliv

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV skal bidrage med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

Vision

Det er kampagnens mål at bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.

De projekter, som kampagnen støtter, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Projektet

Med kampagnen DET GODE BOLIGLIV ønsker Realdania at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen har især fokus på følgende typer af bebyggelser:

 • Ældre bebyggelser - primært fra 40'erne til 60'erne - der er opført efter datidens normer og traditioner, og hvor bebyggelsen derfor står over for et generationsskifte med behov for nye fysiske rammer for det sociale liv.
 • Bebyggelser med lokaler, bygninger og arealer, der ikke længere anvendes til det oprindelige formål, f.eks. butikker, parkeringsarealer, adgangsveje.
 • Ældre bebyggelser med få og/eller dårligt fungerende fællesfaciliteter.

Kampagnen strækker sig over fem år.

Projektfakta

Kontakt

Astrid Bruus Thomsen Programchef

 • Organisation

  Kampagnen DET GODE BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania og gennemføres i et samarbejde med AlmenNet. Det er ambitionen, at kampagnens initiativer og resultater løbende bliver evalueret og nyttiggjort. Kampagnens organisation er derfor sammensat med stort fokus på faglig viden.

  Kampagnens styregruppe består af repræsentanter fra bl.a. Realdania, AlmenNet og BL – Danmarks Almene Boliger. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kampagnens gennemførelse.

  Til kampagnen er der også tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fagpersoner, som i kampagnens forløb vil bidrage til udviklingen af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele kampagneperioden.

  Der er desuden etableret et bedømmelsesudvalg, som er sammensat af repræsentanter med faglig viden i forhold til kampagnens fokusområder. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte.

  Kampagnens sekretariatsopgaver varetages af Kuben Management A/S v/Lisbeth Vestergaard i samarbejde med AlmenNet.

 • Realdania har afsat medfinansieringen til demonstrationsprojekterne på op mod 100 mio. kr. Herudover er der afsat midler til et kampagnesekretariat og formidling.

 • Kampagnens første ansøgningsrunde – igangsat i 2011 – resulterede i 157 ansøgninger fra ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks almene bebyggelser. 47 kreative projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte. Engagerede beboere og boligafdelinger er i fuld gang med at afsluttet de mange projekter.

  Kampagnens anden ansøgningsrunde – igangsat i 2012 – resulterede i 60 ansøgninger. 24 projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte. På kampagnens hjemmeside www.detgodeboligliv.dk, og på Facebook kan de i alt 71 projekter følges i tekst og billeder. 

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

 • Video

Relaterede projekter Se alle projekter

MiniCO2 Husene: Det foranderlige hus

Kickstart Forstaden version 2.0

Cykelparkering

Radonguide til boligejere

Video

{{ title }}

{{ description }}