Efter en omfattende renovering fremstår Bregentveds have som en helhed med lange alléer ud i landskabet. Realdania har støttet projektet så haven i dag fremstår, som den blev anlagt i 1750’erne i barokstil. Det snorlige kaskadeanlæg er føjet sammen med den landskabelige bearbejdning med kanalforløb og broer.

Et af havens væsentlige elementer er en række alléer med udspring i skoven, hvor den midterste allé peger frem mod midtpunktet i bygningsrækken. Hertil kommer kaskadeanlægget, der ligger i en diagonalakse som afsluttes af et trappeforløb med en obelisk placeret som visuelt fikspunkt på toppen af terrænet. Haven er desuden karakteriseret ved kortere alléer, solitære træer, store græsflader, vaser, forløb af søer med broer samt en samling af nåletræer, et såkaldt pinet. Et af de vigtigste elementer – det tidligere store vandspejl i ’Gamle søe’ - var ved at forsvinde fra landskabshaven. En større del af dette vandspejl er blevet genskabt ved at omdanne dæmningen nær slottet og ’Gamle søe’ til en ny ø.

 

Projektfakta

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Moltkesvej 78, 4690 Haslev

Relaterede projekter Se alle projekter

Børglum Kloster

Digegrevens Hus

Løvenborg Slotshave

Søllestedgaard

{{ title }}

{{ description }}