Center for Indeklima og Sundhed i Boliger

Dårligt indeklima har stor betydning for udviklingen af store folkesygdomme som astma og allergi, der gennem de seneste årtier har haft en markant stigende forekomst i Danmark. Derfor har man etableret forskningscenteret Center for Indeklima og Sundhed i Boliger.

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på sundhedsproblemer i relation til fødevarer og livsstil, navnlig med baggrund i de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Men også indeklimaet i bygninger og boliger har betydning for vores sundhedstilstand. Gennem indeklima udsættes vi for talrige påvirkninger i form af luftforureninger, støj, træk, dårligt lys samt en række kemiske og mikrobiologiske påvirkninger.

Formålet med Center for Indeklima og Sundhed i Boliger er at opbygge et forskningsmiljø, der kan skabe en øget indsigt i de basale sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Centret vil på denne måde skabe et videngrundlag for bedre planlægning og byggeri af sundere boliger i fremtiden. 

Centret fokuserer primært på de følgende tre områder:

 • Fugts betydning for sundheden
 • Indeluftens indhold af skadelige partikler og deres betydning for sundheden
 • Kemiske og mikrobiologiske forholds betydning for indeklimaet og sundheden

  Center for Indeklima og Sundhed i Boliger blev etableret i et samarbejde mellem fem af de primære forskningsinstitutioner på indeklimaområdet: Institut for Folkesundhed (Århus Universitet), Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet), SBi (Aalborg Universitet), Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Projektfakta

  Kontakt

  Lennie Clausen Programchef

  • Nyheder

  • Projekter

  {{ title }}

  {{ description }}