Det Nye X-Hus

Den tidligere Vester Hæsinge skole bliver omdannet til Det Nye X-Hus - et moderne aktivitets-, bevægelses-, kultur- og medborgerhus, der bygger videre på tidligere aktiviteter i huset.

Tema

Vision

Med udviklingen af Det Nye X-Hus vil huset i høj grad blive et uformelt samlingssted, hvor alle kan mødes på de fleste tider af døgnet til hygge, leg, ophold og samvær. Lokalområdets foreninger og interessegrupper bruger allerede huset idag, men vil få nye og forbedrede muligheder for at drive deres aktiviteter.

Projektet

Halvdelen af den tidligere skolebygning, ca. 2.000 m2, kommer til at rumme Det Nye X-Hus, med moderne faciliteter til store og små møder for lokalområdets mange foreninger. Der skal være festlokaler, idræt, åbne værksteder, lokalhistorisk arkiv, som sammen med spændende udendørsfaciliter, skal understøtte X-Husets nøgleord – Kultur, Natur og Sundhed.

Centralt i Det Nye X-Hus bliver en ny stor glasbygning på 250 kvm, som vil blive ”Landsbyens dagligstue”. Dagligstuen skal være mødestedet hvor lokalområdets børn, ældre og familier kommer forbi til uformelt samvær alle ugens dage – fra morgen til aften.

I den anden halvdel af bygningen åbner Børne- og Ungerådgivningen i Faaborg Midtfyn Kommune inden længe MDvuns-huset, hvor kommunen vil samle en stor del af deres forebyggende indsats over for børn, unge og familier, der har det svært.

Samtidigt starter Ungdommens Røde Kors, i samarbejde med Brobyskolerne og X-Huset/MDvuns-huset, en helt ny type frivilligdrevet aktivitetshus for børn og unge. Aktivitetshuset skal rumme flere forskellige aktiviteter såsom lektiecafe, madklub, værksted, mentoraktiviteter og meget mere.

 

Det Nye X-hus er støttet gennem vores program Rum for alle, som styrker fællesskabet og tager et særligt hensyn til sårbare mennesker.  

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 1.9 mio. kr.

Kontakt

Per Schulze Programchef

  • Kort

  • Nyhed

Kort

Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby

{{ title }}

{{ description }}