Filsø

Sydøst for Henne Strand i Varde Kommune ligger Filsø, et område der en gang var Danmarks anden største sø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket genskabes Filsø som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde etableres ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter.

I et samlet greb opgraderes oplevelsen af Filsø sammen med det omkringliggende klitlandskab og det nærliggende Vesterhav. På en P-plads beliggende midt imellem den kommende Filsø og Kærgård Klitplantages tilsandede egetræer skabes et centralt holdepunkt for områdets naturoplevelser. Derudover etableres mindre steder ved den kommende sø. Ankomst- og udsigtspunkter, der byder de besøgende velkommen på en værdig måde og lever op til stedets naturkvaliteter.

Det er Aage V. Jensen Naturfonde, hvis formål er "naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse", der har taget initiativ til at genoprette Filsø. Ved at slukke for 3 pumpestationer og fjerne digerne omkring søen fyldes afvandingskanalerne og søen genetableres.

Den nye Filsø vil blive en ca. 915 ha stor, lavvandet sø omgivet af enge, moser og rørskove. I søen vil der komme et antal rævesikre småøer og holme, hvor fuglene kan yngle. Sammen med Filsø Hede og Fidde Sø vil naturområdet samlet blive 2.326 ha stort. En lang række fuglearter vil vende tilbage efter 70 års fravær.

Projektfakta

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}