Hverringe

Den fynske herregård Hverringe er eksempel på en unik og velbevaret bygningsarv. Herregården Hverringe indgår i Realdania–kampagnen ”Fremtidens Herregård”. Herregårdens ejer, Niels Juel Reventlow, har sat gang i et projekt, der skal føre til etableringen af et videnscenter for bygningsbevaring med udstilling, rådgivning og salg af materialer.

Frivillige landskabsfredninger og en stærk interesse for bevaring og styrkelse af kulturhistoriske værdier har gennem generationer skabt den unikke, velbevarede helhed, som Herringe udgør i dag. Herregården kan derfor blive en naturlig ramme for det planlagte videnscenter for bygningsbevaring. Visionen er at skabe et sted, hvor husejere, håndværkere og arkitekter kan se, lære om og købe materialer til bygningsbevaring. I dag drives Hverringe både som landbrug, skovbrug og turisme i form af campingplads med restaurant, catering, oplevelser og events. Et nyt videnscenter for bygningsbevaring kan både føre til mere liv i området og understøtte den aktive bevaringsindsats, som allerede er herregårdens adelsmærke.

Projektet har omfattet nedrivning af herregårdens maskinhaller, retablering af engforløb samt fældning af enkelte trægrupper. Derudover er den gamle bindingsværksbygning på det nærliggende Broløkke blevet sat i stand og indrettet til restaureringscentrets møder og konferencer. I avlsbygningerne er der indrettet værksteder og udstillingsrum, og endelig er der opført et nyt maskinhus bag det gamle.

Forretningsideen har været at samle og formidle de råd, som eksisterende centre og rådgivere anbefaler, og tilbyde husejere, håndværkere og arkitekter muligheder for at se og købe de anbefalede byggematerialer. Og ikke mindst er det ideen at samarbejde med andre videnscentre, byggemarkeder, ejerforeninger, skoler og turistorganisationer om blandt andet kursusaktiviteter, værksteder og guidede ture – alt sammen med fokus på bygningsbevaring.

Kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Websites
  • Hverringe

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • Kort

Kort

Hverringe Gods, Hverringevej 206

5300 Kerteminde

{{ title }}

{{ description }}