Fra vand til vækst! Skybrud udgør i dag et stort problem i tæt bebyggede områder, hvor vandet ikke kan komme hurtigt nok væk. Regnvandet kan dog også ses som en ressource, som kan være med til at skabe vækst og liv i byen. Der er derfor brug for at udvikle løsninger, der gør regn til en ressource i stedet for et problem.

Tema

Klimaspring

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager mange borgere såvel som virksomheder og myndigheder i ind- og udland. Ved at give plads til nytænkning på tværs af fagområder og markedssegmenter er det muligt både at håndtere ekstremregn og skabe øget livskvalitet i byerne.

Visionen for projektet er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier.

Projektet henvender sig til producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsføre klimatilpasningsløsninger til det danske og internationale marked.Virksomhederne kan få hjælp i form af medfinansiering til udviklingsomkostninger samt gennem rådgivning ydet af eksterne parter og det til projektet nedsatte innovationssekretariat.

Projektet vil omfatte særligt udvalgte innovationsprojekter vedrørende fx transport, opsamling, opmagasinering og genbrug af regnvand.  Indenfor disse områder kan projekterne eksempelvis komme med bud på redefinerede byrumsløsninger, udvikling af lodrette løsninger i form af eksempelvis grønne facader og vandtekniske udviklingsprojekter med f.eks. opbevaring og genanvendelse af vand til rekreative formål.

Udviklingsarbejdet i samarbejde med virksomhederne blev igangsat i 2013 med udgangspunkt i 3 analyser med fokus på markedet, interessenterne og de nye løsningsmuligheder for Klimaspring. Som en afsluttende del af udviklingsarbejdet skal de enkelte innovationsprodukter testes i 1:1. Et af de geografiske områder, hvor produkterne skal testes er f.eks. i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro i København. I 2014 bliver projektarbejdet med at omsætte udvalgte projekters ideer til konkrete løsninger igangsat, ligesom der fortsat bliver sat nye projekter i gang.

Mere information

Er du interesseret i at vide mere om projekterne, eller ønsker du som virksomhed at deltage i et projektet kan du læse mere på www.klimaspring.dk

 

Projektfakta

Kontakt

Mikkel Suell Henriques Projektchef

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}