Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune er i disse år ved at skabe bedre sammenhæng mellem fjorden, midtbyen og havnen i Hobro gennem et større byudviklingsprojekt Vi har været med til at støtte et maritimt kulturcenter som understøtter det aktive byliv og åbner et bevaringsværdigt kulturmiljø op for offentligheden.

Fjorden som livsnerve

Mariager fjord har gennem tiden været livsnerven i området og er årsagen til, at der er opstået en betydelig industrihavn i Hobro. Hobro Værft er et af landets ældste fungerende træskibsværfter, og værftsområdet fremstår i dag som en kommerciel arbejdsplads og dermed et lukket område. Både bygninger, moler, bolværk og beddinger var før ombygningen meget slidte og i dårlig stand.

For at binde by og havn bedre sammen - og samtidig åbne værftsområdet op for borgerne har vi støttet opførelsen af et maritimt kulturcenter. Rammen om det maritime kulturcenter er Hobro Værft, som stadig fungerer som arbejdsplads og værft. Projektet er gennemført i et partnerskab mellem Mariagerfjord Kommune og Realdania.
Udvalgt som kulturkommune

Udvalgt som kulturarvskommune

Mariagerfjord Kommune er udvalgt som en af landets otte kulturarvskommuner, fordi kommunen ønsker at udvikle området med afsæt i den fjordnære historie og kulturarv. Kulturarvskommuneprojektet har udpeget Hobro Værft som et oplagt område med stort udviklingspotentiale.  Vi er glade for at have været med til at løfte området omkring værf-tet, så borgere og turister kom opleve historien kulturarven fra området.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2013
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 9 mio. kr.
 • Partnere
 • Mariagerfjord Kommune

Kontakt

Christian Andersen Programchef

 • Kort

 • Nyheder

 • Baggrund

 • Økonomi

 • Arkitektkonkurrence

Kort

Skibsgade 37, 9500 Hobro

Fjorden som livsnerve i området

Fjorden som livsnerve i området

Mariager Fjord er et element, som både adskiller og samler kommunen. Fjorden har gennem tiden været livsnerven i området. Den har bestemt placeringen af byerne og bevirket, at der er opstået en betydelig industrihavn i Hobro. Havnen rummer stadig et stort antal bevaringsværdige bygninger. Nordsiden af havnen er stadig en aktiv erhvervshavn, og havnen er ikke, som det er tilfældet i mange andre provinsbyer, bebygget med nye boligblokke.

Kommune er en af landets 8 kulturarvskommuner, udvalgt på baggrund af arbejdet med at udvikle området med afsæt i den fjordnære historie. Kulturarvskommuneprojektet udpeger Hobro Værft som et oplagt emne med stort udviklingspotentiale. Hobro Værft er et af landets ældste endnu fungerende træskibsværfter, og værftsområdet fremstår i dag som en kommerciel arbejdsplads og dermed et lukket område.


Økonomi

Økonomi

Projektets samlede budgetramme er på 16,5 mio. kr. Heraf bidrager Mariagerfjord Kommune, Grøn Vækst og nordjyske fonde med 9 mio. kr. og Realdania med 7,5 mio. kr. En del af beløbet vil gå til renovering af bolværker og kajanlæg, som ligger udenfor konkurrencen.

Arkitektkonkurrence

Arkitektkonkurrence

Arkitektkonkurrence

Etableringen af Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord startede med en projektkonkurrence, der skulle give bud på projektets hovedaktiviteter: En nænsom renovering af de eksisterende bygninger, en ny stiforbindelse, et nyt forsamlingssted, en ny byggehal og nye småskure.

 
Projektkonkurrencen blev skudt i gang i oktober 2013, og vinderen, E+N Arkitektur, blev offentliggjort i slutningen af februar 2014. Projekteringen og byggeriet gik i gang i 2014.

I foråret 2016 stod kulturcentret færdigbygget.

{{ title }}

{{ description }}